Semināra „2016.gada pārskats un finanšu informācija” materiāli
Publicēts: 21.11.2016   |   Atjaunots: 01.12.2016

Informatīvā semināra ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību atbildīgajiem finanšu darbiniekiem „2016.gada pārskats un finanšu informācija”  prezentācijas:
-Valsts kases prezentācija  "2016.gada pārskata sagatavošana – aktuālie jautājumi",
-Valsts kases prezentācija ministrijām "Labojumu veikšana un kopsavilkumu iesniegšanas kārtība gadu mijā",
- Izglītības un zinātnes ministrijas prezentācija pašvaldībām "Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotāciju pārskatu sagatavošana",
- Valsts zemes dienesta prezentācija ministrijām un pašvaldībām "No Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas sagatavoto datu izmantošana" un darba tabula,
- Finanšu ministrijas un Valsts ieņēmumu dienesta prezentācija "Problēmjautājumi saistībā ar skaidras naudas darījumiem" un  prezentācija "Jaunumi elektronisko kases aparātu lietošanā”,
-Valsts kontroles prezentācija ministrijām un pašvadlībām "Valsts kontroles 2015.gada finanšu revīziju rezultāti, labā prakse un raksturīgākās kļūdas" un  ministrijām un pašvaldībām "Atbilstības jautājumi (teorija un prakse), revīzijas ziņojuma formāta maiņa u.c. aktualitātes, kas saistītas ar pāreju uz divu veidu atzinumiem".
 

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017