Informācija par izmaiņām valsts budžeta ieņēmumu kontos 2017.gadam
Publicēts: 29.12.2016   |   Atjaunots: 29.12.2016

Ar 2017.gada 1.janvāri stāsies spēkā Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumi Nr.577  "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju"". Atbilstoši minētajiem grozījumiem, kā arī saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2017.gadam” 2.pielikumu „Valsts pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas un citi maksājumi no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības”

ar 01.01.2017. tiks atvērti jauni konti:

LV85TREL1060000521000 – Akcīzes nodoklis alkoholiskajiem dzērieniem                   

LV80TREL1060000524000 – Akcīzes nodoklis tabakas izstrādājumiem                                 

LV46TREL1060000525000 – Akcīzes nodokļa atmaksas saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli"

LV12TREL1060000526000 – Akcīzes nodoklis dabasgāzei

LV75TREL1060000527000 – Akcīzes nodoklis naftas produktiem

LV36TREL1060000531000 – Akcīzes nodoklis alkoholiskajiem dzērieniem (importējot)

LV31TREL1060000534000 – Akcīzes nodoklis tabakas izstrādājumiem (importējot)

LV60TREL1060000536000 – Akcīzes nodoklis dabasgāzei (importējot)

LV26TREL1060000537000 – Akcīzes nodoklis naftas produktiem (importējot)

LV95TREL1060000893300 – Ieņēmumi no darījumiem ar gada emisijas sadales vienībām

LV52TREL1060191019700 – Naudas sodi, ko uzliek Maksātnespējas administrācija

LV30TREL1060001330000 – Ieņēmumi no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas

LV96TREL1060120939900 – Valsts nodeva par apvienošanās izvērtēšanu (Konkurences padome)

ar 31.12.2016. tiks slēgti konti:

LV71TREL1060000122000 – Peļņas nodokļa parādi

LV85TREL1060000230000 – Sociālā nodokļa parādi

LV03TREL1060000512000 – Apgrozījuma nodokļa parādi

LV20TREL1060000521200 – Akcīzes nodoklis vīnam

LV36TREL1060000521300 – Akcīzes nodoklis raudzētajiem dzērieniem

LV52TREL1060000521400 – Akcīzes nodoklis starpproduktiem ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem

LV68TREL1060000521500 – Akcīzes nodoklis starpproduktiem ar absolūtā spirta saturu virs 15 līdz 22 tilpumprocentiem

LV35TREL1060000521900 – Akcīzes nodoklis pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem

LV96TREL1060000524100 – Akcīzes nodoklis cigaretēm

LV15TREL1060000524200 – Akcīzes nodoklis cigāriem un cigarillām

LV31TREL1060000524300 – Akcīzes nodoklis smalki sagrieztai smēķējamai tabakai cigarešu uztīšanai

LV47TREL1060000524400 – Akcīzes nodoklis citai smēķējamai tabakai un tabakas lapām

LV62TREL1060000525100 – Akcīzes nodokļa atmaksas diplomātiem un starptautiskajām organizācijām, kas atrodas Latvijas Republikā, par Latvijas Republikā iegādātajiem alkoholiskajiem dzērieniem

LV78TREL1060000525200 – Akcīzes nodokļa atmaksas diplomātiem un starptautiskajām organizācijām, kas atrodas Latvijas Republikā, par Latvijas Republikā iegādātajiem tabakas izstrādājumiem

LV94TREL1060000525300 – Akcīzes nodokļa atmaksas diplomātiem un starptautiskajām organizācijām, kas atrodas Latvijas Republikā, par Latvijas Republikā iegādātajām pārējām akcīzes precēm

LV13TREL1060000525400 – Akcīzes nodokļa atmaksas diplomātiem un starptautiskajām organizācijām, kas atrodas Latvijas Republikā, par Latvijas Republikā iegādātajiem naftas produktiem

LV45TREL1060000525600 – Akcīzes nodokļa atmaksas diplomātiem un starptautiskajām organizācijām, kas atrodas Latvijas Republikā, par Latvijas Republikā iegādāto dabasgāzi

LV41TREL1060000528000 – Akcīzes nodoklis kafijai

LV68TREL1060000531200 – Akcīzes nodoklis vīnam

LV84TREL1060000531300 – Akcīzes nodoklis raudzētajiem dzērieniem

LV03TREL1060000531400 – Akcīzes nodoklis starpproduktiem ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem

LV19TREL1060000531500 – Akcīzes nodoklis starpproduktiem ar absolūtā spirta saturu virs 15 līdz 22 tilpumprocentiem

LV83TREL1060000531900 – Akcīzes nodoklis pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem

LV47TREL1060000534100 – Akcīzes nodoklis cigaretēm

LV63TREL1060000534200 – Akcīzes nodoklis cigāriem un cigarillām

LV79TREL1060000534300 – Akcīzes nodoklis smalki sagrieztai smēķējamai tabakai cigarešu uztīšanai

LV95TREL1060000534400 – Akcīzes nodoklis citai smēķējamai tabakai un tabakas lapām

LV76TREL1060000536100 – Akcīzes nodoklis dabasgāzei, kas tiek izmantota kā kurināmais

LV92TREL1060000536200 – Akcīzes nodoklis dabasgāzei, kas tiek izmantota kā degviela

LV42TREL1060000537100 – Akcīzes nodoklis svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem

LV58TREL1060000537200 – Akcīzes nodoklis dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem un minētajiem naftas produktiem, ja ir pievienota no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela

LV74TREL1060000537300 – Akcīzes nodoklis svinu saturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem

LV90TREL1060000537400 – Akcīzes nodoklis petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem

LV09TREL1060000537500 – Akcīzes nodoklis degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss ir vienāds vai lielāks par 2,0 vai kinemātiskā viskozitāte 50 °C ir vienāda ar 25 mm2/s vai lielāka par 25 mm2/s

LV25TREL1060000537600 – Akcīzes nodoklis naftas gāzēm un pārējiem gāzveida ogļūdeņražiem

LV41TREL1060000537700 – Akcīzes nodoklis petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, ko izmanto par kurināmo

LV57TREL1060000537800 – Akcīzes nodoklis dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem, ko izmanto par kurināmo

LV73TREL1060000537900 – Akcīzes nodoklis degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50 °C ir mazāka par 25 mm2/s, ko izmanto kā kurināmo

LV89TREL1060000538000 – Akcīzes nodoklis kafijai

LV71TREL1060000539100 – Akcīzes nodoklis degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50°C ir mazāka par 25 mm2/s

LV06TREL1060000539300 – Akcīzes nodoklis svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem, kuriem pievienots etilspirts, kas veido 70 līdz 85 tilpumprocentus (ieskaitot) no kopējā produktu daudzuma

LV38TREL1060000539500 – Akcīzes nodoklis dīzeļdegvielai (gāzeļļai) un tādai dīzeļdegvielai (gāzeļļai), kurai ir pievienota no rapšu sēklām iegūta biodīzeļdegviela, ja attiecīgie naftas produkti tiek iezīmēti (marķēti) un ja tos izmanto atbilstoši likuma "Par akcīzes nodokli" 18. panta piektās daļas nosacījumiem

LV54TREL1060000539600 – Akcīzes nodoklis eļļas atkritumiem, kuri ietilpst Kombinētās nomenklatūras 2710.preču pozīcijā

LV26TREL1060000566100 – Akcīzes nodoklis dabasgāzei, kas tiek izmantota kā kurināmais

LV42TREL1060000566200 – Akcīzes nodoklis dabasgāzei, kas tiek izmantota kā degviela

LV89TREL1060000567100 – Akcīzes nodoklis svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem

LV08TREL1060000567200 – Akcīzes nodoklis dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem un minētajiem naftas produktiem, ja ir pievienota no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela

LV24TREL1060000567300 – Akcīzes nodoklis svinu saturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem

LV40TREL1060000567400 – Akcīzes nodoklis petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem

LV56TREL1060000567500 – Akcīzes nodoklis degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss ir vienāds vai lielāks par 2,0 vai kinemātiskā viskozitāte 50 °C ir vienāda ar 25 mm2/s vai lielāka par 25 mm2/s

LV72TREL1060000567600 – Akcīzes nodoklis naftas gāzēm un pārējiem gāzveida ogļūdeņražiem

LV88TREL1060000567700 – Akcīzes nodoklis petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, ko izmanto par kurināmo

LV07TREL1060000567800 – Akcīzes nodoklis dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem, ko izmanto par kurināmo

LV23TREL1060000567900 – Akcīzes nodoklis degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50 °C ir mazāka par 25 mm2/s, ko izmanto kā kurināmo

LV21TREL1060000569100 – Akcīzes nodoklis degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50 °C ir mazāka par 25 mm2/s

LV53TREL1060000569300 – Akcīzes nodoklis svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem, kuriem pievienots etilspirts, kas veido 70 līdz 85 tilpumprocentus (ieskaitot) no kopējā produktu daudzuma

LV85TREL1060000569500 – Akcīzes nodoklis dīzeļdegvielai (gāzeļļai) un tādai dīzeļdegvielai (gāzeļļai), kurai ir pievienota no rapšu sēklām iegūta biodīzeļdegviela, ja attiecīgie naftas produkti tiek iezīmēti (marķēti) un ja tos izmanto atbilstoši likuma "Par akcīzes nodokli" 18. panta piektās daļas nosacījumiem

LV04TREL1060000569600 – Akcīzes nodoklis eļļas atkritumiem, kuri ietilpst Kombinētās nomenklatūras 2710.preču pozīcijā

LV75TREL1060000915000 – Valsts nodeva par iepirkumu pārsūdzību ieviešanu

LV32TREL1060000931100 – Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz fizisko personu vārda

LV48TREL1060000931200 – Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz juridisko personu vārda

LV10TREL1060001051000 – Naudas sodi par valsts budžeta līdzfinansējuma neattaisnotajiem izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)

LV52TREL1060001239200 – Maksājumi par konkursa vai izsoles nolikumu

LV93TREL1060001331000 – Ieņēmumi no valsts pamatbudžetā ieskaitāmo nodokļu pamatparāda kapitalizācijas

LV59TREL1060001332000 – Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un īpašuma nodokļa pamatparāda kapitalizācijas (sadalāmi pašvaldību budžetiem un valsts pamatbudžetam)

LV83TREL1060162066000 –  Ieņēmumi no Eiropas Savienības par Latvijas Nacionālās zivsaimniecības datu vākšanas programmas īstenošanu

LV07TREL1060180919900 – Labklājības ministrijas iekasētā nodeva par sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrācijas apliecības vai tā dublikāta izgatavošanu

 

Ar aktuālo valsts budžeta ieņēmumu kontu sarakstu var iepazīties Valsts kases tīmekļvietnē sadaļā Kontu apkalpošana / Nodokļu un nodevu konti vai Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē www.vid.gov.lv  sadaļā Kontakti / Konti nodokļu un nodevu samaksai.

 

 

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017