2017.gada 1.janvārī stājušies spēkā jauni nosacījumi kapitālsabiedrību naudas līdzekļu glabāšanai Valsts kasē
Publicēts: 11.01.2017   |   Atjaunots: 11.01.2017

Saskaņā ar grozījumiem Likumā par budžetu un finanšu vadību (turpmāk – LBFV), no 2017.gada 1.janvāra stājušies spēkā jauni nosacījumi kapitālsabiedrību, kurās ieguldīta valsts vai pašvaldību kapitāla daļa (turpmāk – kapitālsabiedrības), naudas līdzekļu, kuri nav saņemti no valsts budžeta*,  glabāšanai norēķinu kontos Valsts kasē.

* Tie ir naudas līdzekļi, kurus kapitālsabiedrība nav saņēmusi no valsts budžeta kā valsts aizdevumu vai valsts budžeta dotāciju uz līguma pamata vai tiesību akta deleģējuma kārtībā kā līdzekļu nodrošinājums konkrēta valsts pārvaldes uzdevuma izpildei vai noteikta mērķa (projekta vai pasākuma) īstenošanai, tajā skaitā pašas kapitālsabiedrības līdzekļi, kas ieskaitīti norēķinu kontā kā priekšfinansējums vai līdzfinansējums, ja to paredz finansēšanas nosacījumi

Lai kapitālsabiedrība Valsts kasē atvērtu norēķinu kontu naudas līdzekļu, kuri nav saņemti no valsts budžeta*, glabāšanai ­­– vienlaikus ar konta atvēršanu jānoslēdz vienošanās ar Valsts kasi par naudas līdzekļu atlikuma ieguldīšanu kontā (turpmāk – Vienošanās) atbilstoši LBFV 34.panta ceturtajai daļai.

Norēķinu kontam par naudas līdzekļu, kuri nav saņemti no valsts budžeta*, glabāšanu saskaņā ar Vienošanos tiks piemērota negatīva Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padomes noteiktā noguldījumu uz nakti procentu likme, kas 2017.gada 1.janvārī – atbilst mīnuss 0,40% līmenim. Vienošanās nosacījumi arī paredz, ka pozitīvas ECB Padomes noteiktās noguldījumu uz nakti procentu likmes gadījumā tiks piemērota 0,00 % likme.

Aktuālās procentu likmes vēsturiskās izmaiņas var aplūkot šeit.

 

Pārejas noteikumi, kas attiecas uz esošajiem kapitālsabiedrību kontiem

 

Kapitālsabiedrībām, kurām uz 2017.gada 1.janvāri jau ir atvērti norēķinu konti Valsts kasē, kuros glabātie naudas līdzekļi nav saņemti no valsts budžeta* ­­ – līdz 2017.gada 1.aprīlim:

  • jānoslēdz Vienošanās VAI
  • jāslēdz atvērtie konti un tajos esoši naudas līdzekļi jāpārskaita uz kontu kredītiestādē.

Kapitālsabiedrībām jāizvērtē norēķinu kontos, kas atvērti projektu vai pasākumu realizācijai, esošo naudas līdzekļu izmantošanas mērķis, un ja konstatē, ka norēķina konta sākotnējais izmantošanas mērķis ir mainījies un norēķinu kontā esošie līdzekļi vai daļa no tiem uzskatāmi par naudas līdzekļiem, kas nav saņemti no valsts budžeta*, kapitālsabiedrībām līdz 2017.gada 1.aprīlim:

  • jāveic norēķinu konta izmantošanas mērķa (nosaukuma) maiņa, nosūtot informāciju par konta mērķa maiņu uz e-pastu biud@kase.gov.lv  VAI
  • ja norēķinu kontā esošajiem naudas līdzekļiem ir dažāds izmantošanas mērķis, tad naudas līdzekļus, kas nav saņemti no valsts budžeta*, jānodala atsevišķā kontā vai jāpārskaita uz kontu kredītiestādē.

 

Detalizēta informācija par kontu atvēršanu ir pieejama sadaļā Kontu apkalpošana vai Kontu atvēršana kapitālsabiedrībām

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017