Stājušies spēkā grozījumi noteikumos "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu"
Publicēts: 03.02.2017   |   Atjaunots: 03.02.2017

Būtiskākās izmaiņas salīdzinājumā ar līdzšinējo noteikumu redakciju:

1. izmaiņas terminoloģijā - turpmāk termins „autentifikācijas rīki” tiks aizstāts ar „elektroniskās identifikācijas līdzekļi" (attiecīgā locījumā).

2. Paplašinātas iespējas klientiem pieslēgties e-pakalpojumu sistēmām:
- turpmāk e-pakalpojumu sistēmām varēs pieslēgties ar elektroniskās identifikācijas līdzekļiem, kurus atbalsta www.latvija.lv  – banku identifikācijas līdzekļiem, kvalificēti paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļiem (elektroniskā paraksta viedkarte vai personas apliecība) (turpmāk – Vienotā pieteikšanās). Lūdzam ņemt vērā, ka maksājumu parakstīšanai varēs izmantot tikai Valsts kases izsniegtos elektroniskās identifikācijas līdzekļus( kodu karte vai kodu kalkulators), elektroniskā paraksta viedkarti (eParaksts) vai personas apliecību (eID).
- Vienotās pieteikšanās izmantošana būs piemērojama tikai ar brīdi, kad e-pakalpojumu sistēmas to tehniski nodrošinās, par ko tiks paziņots atsevišķi.

3. Izmaiņas „Pieteikums par ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmas lietošanu” aizpildīšanā:
- pieteikumu par zvērinātiem revidentiem turpmāk iesniegs attiecīgā auditējamā iestāde – ministrija, centrālā valsts iestāde vai pašvaldība.

- pieteikumu par Valsts kontroles auditoriem iesniegs Valsts kontrole.

- iesniegtie pieteikumi būs spēkā trīs gadus no to reģistrēšanas dienas Valsts kasē vai līdz brīdim, kad Valsts kasē tiks iesniegts jauns pieteikums vai pieteikums par Valsts kases e-pakalpojumu sistēmas izmantošanas pārtraukšanu un elektroniskās identifikācijas līdzekļu darbības apturēšanu.

4. Izmaiņas e-pakalpojumu pieteikumu veidlapās:
- mainīts veids, kā klients atzīmē autentifikācijas līdzekļu saņemšanu pa pastu un Vienotās pietikšanās izmantošanu - ir jāveic atzīmi, ja atbilde ir apstiprinoša.
- likvidēta Valsts kases paraksta zona.

Pilnā grozījumu redakcija pieejama http://likumi.lv/doc.php?id=249567

Sīkāku informāciju var saņemt, sūtot jautājumus uz e-pastu: ekase@kase.gov.lv vai sazinoties ar Klientu apkalpošanas centra darbiniekiem pa tālr.: 67094368, izvēloties sarunas tematu - citi jautājumi taustiņš 2

 

 

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017