Valsts kases kvalitātes vadības un informācijas drošības pārvaldības sistēma atbilst starptautiski atzītām prasībām
Publicēts: 28.02.2017   |   Atjaunots: 28.02.2017

Sekmīgi noslēdzoties Valsts kases integrētās vadības sistēmas pārsertifikācijas auditam, Valsts kases kvalitātes vadības un informācijas drošības pārvaldības sistēmas novērtētas un atzītas par atbilstošām starptautisko standartu ISO 27001:2013 un ISO 9001:2015 prasībām.

Valsts kases kvalitātes vadības un informācijas drošības pārvaldības sistēmas auditētas vienotas integrētās vadības sistēmas ietvaros, un īpaši atzinīgi novērtēta to integritāte un labā pārvaldība.

Paralēli pirmo reizi vērtēts un, sekmīgi sertificēts, atbilstoši starptautiski atzītām kvalitātes un informācijas drošības prasībām, arī Valsts kases sniegtais grāmatvedības uzskaites pakalpojums un tā attīstīšana, pielietojot projektu vadības metodes..

Valsts kases kvalitātes vadības sistēma ir sertificēta jau kopš 2006.gada un šo gadu laikā ir ieviesta un efektīvi uzturēta Valsts kases procesu vadība un uzraudzība, iestādes mērķu plānošana un sasniegšana, ārējo un iekšējo faktoru ietekmes pārraudzība, risku vadība, komunikācijas procesu organizētība, ieinteresēto pušu apzināšana un to prasību iekļaušana iestādes darbības procesos, kā arī darbinieku profesionalitāte,  iesaiste un informētība par vadības lēmumiem.

Šogad auditori īpaši uzsvēra profesionālo projektu vadību, uzskatāmu, uz risku vadību balstītu procesu pieeju, pārskatāmu un efektīvi organizētu informācijas tehnoloģiju pārvaldību. Atzinīgi novērtētas izmantotās metodes klientu apmierinātības uzlabošanai un rezultātu izvērtēšanai.

 

Valsts kasei ir sertificētas visas tās pamatdarbības jomas: valsts budžeta izpilde, valsts parāda vadība, naudas līdzekļu un valsts aizdevumu vadība, Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības maksājumu un sertifikācijas iestādes funkciju realizācija un Grāmatvedības uzskaites pakalpojums.

 

Auditus 2017.gada 6. un 7.februārī veica akreditēta sertifikācijas institūcija “Bureau Veritas Latvia”.

 

 

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017