Trešdien, 8.marta notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole un nekonkurējošā valsts vērtspapīru izsole
Publicēts: 02.03.2017   |   Atjaunots: 02.03.2017

Trešdien, 8.marta notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole un nekonkurējošā valsts vērtspapīru izsole.

 

ISIN kods

Nominālvērtība
(EUR)

Pieteikumu iesniegšanas datums un  laiks

Emisijas datums

Dzēšanas datums

Fiksētā procentu likme

Minimālais pieteikuma apjoms (EUR)

Fiksētā ienākuma izmaksas datumi

Piedāvātais laidiena apjoms konkurējošajā daudzcenu izsolē (EUR)

Piedāvātais laidiena apjoms nekonkurējošajā izsolē (EUR)

Konkurējošajā daudzcenu izsolē

Nekonkurējošajā izsolē

LV00005 70141

1 000

08.03.2017.

10:00-12:00

08.03.2017.

14:00-15:00

10.03.2017.

27.01.2022.

0,375%

1 000

27.01.2017.

27.01.2018.

27.01.2019.

27.01.2020.

27.01.2021.

27.01.2022.

24 000 000

Nav noteikts

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017