Sagatavots Valsts kases 2016.gada publiskais pārskats
Publicēts: 11.05.2017   |   Atjaunots: 24.05.2017

Valsts kase publicē 2016.gada publisko pārskatu, kurā informē par stratēģisko mērķu un uzdevumu izpildi Valsts kases darbības jomās: valsts budžeta izpildē, valsts parāda vadībā, naudas līdzekļu un valsts aizdevumu vadībā, kā arī ES fondu un ārvalstu finanšu palīdzības maksājumu un sertifikācijas iestādes funkciju realizācijā.

“Stratēģiska valsts prioritātēm atbilstoša rīcības plānošana un konsekventi īstenotie pasākumi ir svarīgs faktors, gan izvērtējot paveikto, gan plānojot nākamā perioda stratēģiskos mērķus un uzdevumus Valsts kases pārvaldībā esošajās jomās. Veiktie aizņemšanās pasākumi, kā arī unikālu finanšu tirgus iespēju operatīva izmantošana ļāvusi sasniegt valstiski nozīmīgus rezultātus valsts parāda vadībā. Kvalitatīvai pakalpojumu sniegšanai un to pieejamībai tehnoloģiski augstā līmenī 2016.gadā turpināti ieguldījumi Valsts kases pakalpojumus atbalstošajās informācijas sistēmās, kā arī nodrošināta ES fondu jaunā 2014.-2020.gada plānošanas perioda izdevumu sertificēšana un ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda slēgšana, saņemot pozitīvu revīzijas iestādes novērtējumu,” publiskajā pārskatā atzīmē Valsts kases pārvaldnieks K.Āboliņš.

Publiskais pārskats pieejams mājas lapas sadaļās "Par Valsts kasi" un "Pārskati".

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017