Jaunumi

2017.gada 26.janvārī Finanšu ministrijā, Rīgā, Smilšu ielā 1, Ministres zālē plkst. 14:00 notiks izsole par tiesībām veikt studējošo kreditēšanu ar valsts vārdā sniegtu galvojumu. 

 

Saskaņā ar grozījumiem Likumā par budžetu un finanšu vadību, no 2017.gada 1.janvāra stājušies spēkā jauni nosacījumi kapitālsabiedrību, kurās ieguldīta valsts vai pašvaldību kapitāla daļa, naudas līdzekļu, kuri nav saņemti no valsts budžeta,  glabāšanai norēķinu kontos Valsts kasē.

Ar 2017.gada 1.janvāri stāsies spēkā Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumi Nr.577  "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju"". Atbilstoši minētajiem grozījumiem, kā arī saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2017.gadam” 2.pielikumu „Valsts pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas un citi maksājumi no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības”

 

Publicētas atbildes uz jautājumiem sadaļā „Metodika - Uzskaite”.

Papildināts 21.12.2016.

Trešdien, 7.decembrī, tika izsolītas valsts obligācijas ar dzēšanas termiņu 2019.gada 12.februārī.

Trešdien, 7.decembrī notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole un nekonkurējošā valsts vērtspapīru izsole.

Valsts ieņēmumu dienests atgādina, ka, ar 2017.gadu, tiek ieviests minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts (turpmāk –iemaksu objekts), no kura darba devējam par saviem darbiniekiem jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – minimālās iemaksas), tādējādi nodrošinot, ka darbinieki ir sociāli aizsargāti arī grūtniecības vai slimības gadījumā, kā arī, darba gaitām noslēdzoties, saņems vecuma pensiju.

Piektdien, 25. novembrī, starptautiskā kredītreitingu aģentūra S&P Global paziņoja par Latvijas kredītreitinga ilgtermiņa saistībām vietējā un ārvalstu valūtā saglabāšanu „A-” līmenī, saglabājot arī stabilu nākotnes prognozi (outlook).

 

Piektdien, 4. novembrī starptautiskā kredītreitingu aģentūra „Fitch Ratings” paziņojusi par Latvijas kredītreitinga ilgtermiņa saistībām vietējā un ārvalstu valūtā saglabāšanu „A-” līmenī, saglabājot arī stabilu nākotnes prognozi (outlook).

Turpinot līdzšinējo sadarbību, Valsts kase rīko ikgadējo vienas dienas informatīvo semināru ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību atbildīgajiem finanšu darbiniekiem „2016. gada pārskats un finanšu informācija”.

Arhīvs
Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094222
Fakss 67094220
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017