Biežāk uzdotie jautājumi
Šeit Jūs varat iepazīties ar biežāk uzdotajiem jautājumiem un Valsts kases sniegtajām atbildēm.
(02.05.2011, 17:26)
Vēlētos precizēt Valsts kases PVN reģistrācijas numuru? Līdz šim zināmo numuru LV90000050138 nepieņem EDS sistēma.Vai numurs ir mainījies?
Valsts kases atbilde
Labdien,

Valsts kasei ir divi nodokļu maksātāja numuri: minētais 90000050138, kā arī VK kā iestādes reģ. Nr. 90000597275 (publicēts http://www.kase.gov.lv/).
Lai saprastu, kurš tieši numurs jālieto, ir jāzina tā izmantošanas mērķis.

Ar cieņu
Valsts kase
(18.04.2011, 10:26)
Uz kuru kontu jāparskaita iedzīvotaju ienākuma nodoklis, kas ieturēts no dividendēm, kuras izmaksā SIA\" XX\" ?
Valsts kases atbilde
Labdien!

Atbildot uz Jūsu jautājumu informējam, ka saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto Valsts ieņēmumu dienests administrē valsts budžeta ieņēmumu kontus, tai skaitā veic uzraudzību par pareizu un savlaicīgu nodevu un nodokļu iekasēšanu, kā arī sniedz konsultācijas par nodokļu samaksas jautājumiem, tāpēc minētajā gadījumā lūdzam interesēties savā Valsts ieņēmumu dienesta nodaļā vai pa informatīvo tālruni 1898.

Ar cieņu
Valsts kase
(15.04.2011, 10:52)
Vai tiešām, lai juridiska persona nodotu gada pārskatu iestādes vadītājam, nepieciešams elektroniskais paraksts?
Valsts kases atbilde
Labdien!

Ja šī juridiskā persona ir budžeta iestāde, no valsts budžeta daļēji finansēta atvasināta publiska persona vai budžeta nefinansēta iestāde, kura gada pārskatu sagatavo un iesniedz Valsts kasei saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību, tad, lai iesniegtu dokumentus pie gada pārskata (kuri ir gada pārskata neatņemama sastāvdaļa), tie saskaņā ar Ministru kabineta 17.08.2010. noteikumu Nr.777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 98.punktu ir jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Ar cieņu
Valsts kase
(07.04.2011, 00:40)
Vai ar civillietas izskatisanu saistitie izdevumi jāmaksā Valsts kasē? Kur es varu atrast konta numuru?
Valsts kases atbilde
Labdien!
Ar civillietas izskatīšanu saistītos izdevumus skaita uz šādiem rekvizītiem:
Saņēmējs: Tiesu administrācija
Konta Nr. LV51TREL2190458019000
NMR 90001672316
Saņēmēja banka: Valsts kase
Kods TRELLV22
Iemaksas mērķis: 21499 ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi, kā arī dati lietas identificēšanai (atbildētāja vārds un uzvārds, ja atbildētājs ir fiziska persona, vai juridiskas personas nosaukums).

Savukārt valsts nodeva tiek skaitīta uz šādiem rekvizītiem:
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas nr. 90000050138
Konta Nr. LV55TREL1060190911200
Saņēmēja banka: Valsts kase
BIC kods TRELLV22
Iemaksas mērķis: šeit ierakstāmi dati lietas identificēšanai.

Detalizētāka informācija ir pieejama:
http://www.tiesas.lv/index.php?id=26

Ar cieņu
Valsts kase
(28.03.2011, 11:15)
Lai atvērt kontu Valsts kasē iesniegumu un visus dokumentus var nosūtīt pa pastu vai jāierodās personīgi?
Valsts kases atbilde
Labdien!

Lai atvērtu kontu Valsts kasē, nav nepieciešams ierasties personīgi. Iesniegumu un nepieciešamos dokumentus varat sūtīt pa pastu vai uz e-pastu kase@kase.gov.lv, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
Sīkāku informāciju par kontu atvēršanu un slēgšanu iespējams saņemt Valsts kases Budžeta izpildes un uzraudzības departamentā:
Tālr.: 67094209, 67094244, 67094245, 67094328.

At cieņu
Valsts kase
1 2 3 4 5 6 7 8
Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017