Jaunumi

Trešdien, 26.novembrī, notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole un nekonkurējošā valsts vērtspapīru izsole.

Trešdien, 5. novembrī, tika izsolīti 12 mēnešu valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2015.gada 6.novembrī. Fiksētas likmes vērtspapīru izsolē tika pārdotas visas Valsts kases piedāvātās 12 mēnešu parādzīmes 3,0 milj. EUR apjomā pēc nominālvērtības.

Trešdien, 5. novembrī, tika izsolīti 12 mēnešu valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2015.gada 6.novembrī.

Sākot ar š.g. 30.oktobri, AS SEB banka primārā dīlera tiesības un pienākumus dala  starp AS SEB banka (attiecībā uz sākotnējo tirgu) un AB SEB bankas (attiecībā uz otrreizējo tirgu).

Trešdien, 5.novembrī, notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole un nekonkurējošā valsts vērtspapīru izsole.

Sagatavots centrālās valdības parāda vadības 3. ceturkšņa biļetens par 2014. gadu. Biļetenā atspoguļota Valsts kases īstenotās centrālās valdības parāda vadības attīstība 3. ceturksnī 2014. gadā.

Trešdien, 22. oktobrī, tika izsolīti 5 gadu valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2019.gada 21.novembrī. Fiksētas likmes vērtspapīru izsolē tika pārdotas visas Valsts kases piedāvātās 5 gadu obligācijas 4,0 milj. EUR apjomā pēc nominālvērtības.

Trešdien, 22. oktobrī, tika izsolīti 5 gadu valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2019.gada 21.novembrī.

Trešdien, 22.oktobrī, notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole un nekonkurējošā valsts vērtspapīru izsole.

 

Aicinām Valsts kases klientus piedalīties Valsts kases un socioloģisko pētījumu centra SIA „SKDS” aptaujā, lai noskaidrotu apmierinātību ar mūsu sniegtajiem pakalpojumiem.

Arhīvs
Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094222
Fakss 67094220
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094368; 67094299
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2014