Darba piedāvājumi
Publicēts: 16.11.2007   |   Atjaunots: 24.07.2015

Personāla atlase Valsts kasē

Personāla atlase Valsts kasē notiek saskaņā ar vadlīnijām  no Procesa apraksta PA.VK.Nr. 36 “Personāla nodrošināšana”.

Procesa apraksta viens no mērķiem ir noteikt kārtību, kādā tiek veikta personāla atlase Valsts kasē.

Personāla atlases mērķis ir piesaistīt Valsts kasei atbilstošus darbiniekus, kas ir lojāli un uz ilgstošu sadarbību orientēti profesionāļi.

Procesa apraksts izstrādāts saskaņā ar Valsts civildienesta likumu, Darba likumu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Valsts kases personāla politiku.

Personāla departamenta direktors vai atbildīgais personāla speciālists, saskaņojot ar Tiešo vadītāju un Valsts kases pārvaldnieku/pārvaldnieka vietniekiem pēc pakļautības, vienojas par konkursa izsludināšanu.

Personāla departamenta atbildīgais personāla speciālists:

  1. sniedz pretendentiem informāciju par vakanto amata vietu, savas kompetences ietvaros atbild uz pretendentu jautājumiem;

  2. pieņem no pretendentiem nepieciešamos dokumentus pieteikumam;

  3. apkopo saņemtos pretendentu pieteikumus;
  4. organizē intervijas un profesionālo prasmju pārbaudes uzdevumu norisi.

Pretendentu atbilstību vakantajam amatam izvērtē Pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisija.

Personāla departamenta atbildīgais personāla speciālists pēc pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisijas lēmuma pieņemšanas sagatavo un nosūta vēstules pretendentiem, kurās minēts komisijas lēmums.

 

Kontaktinformācija:

Tālrunis: 67094277, 67094281
e-pasts:
pvd@kase.gov.lv
Fakss: 67094377
 

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017