Infrastruktūras apsaimniekošanas departaments
Publicēts: 23.11.2007   |   Atjaunots: 22.10.2015

Infrastruktūras apsaimniekošanas departaments
 
Galvenās funkcijas:

  • nodrošināt ēku un tehnisko iekārtu apsaimniekošanu, nomāto darba telpu uzturēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem
  • nodrošināt elektroapgādes, signalizācijas, vēdināšanas, kondicionēšanas, siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu darbību un to pārraudzību
  • organizēt iestādes materiālu un pakalpojumu iepirkumu politiku atbilstoši piešķirtajiem asignējumiem un paredzētajiem mērķiem saskaņā ar budžeta izdevumu tāmēm, veikt un organizēt preču un pakalpojumu iegādes atbilstoši normatīvajiem aktiem
  • koordinēt izveidoto valsts iepirkumu komisiju administratīvo darbu
  • nodrošināt struktūrvienības ar nepieciešamo inventāru, saimniecības, kancelejas precēm un biroja tehnikas izejmateriāliem
  • koordinēt Valsts kasei piederošā autotransporta izmantošanu, apsaimniekošanu un glabāšanu
  • uzturēt Valsts kases darba drošības sistēmu atbilstoši darba aizsardzības reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

 
 

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017