Infrastruktūras apsaimniekošanas departaments
Publicēts: 23.11.2007   |   Atjaunots: 06.11.2014

Infrastruktūras apsaimniekošanas departaments
 
Galvenās funkcijas:

  • nodrošināt ēku un tehnisko iekārtu apsaimniekošanu, nomāto darba telpu uzturēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem
  • nodrošināt elektroapgādes, signalizācijas, vēdināšanas, kondicionēšanas, siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu darbību un to pārraudzību
  • organizēt iestādes materiālu un pakalpojumu iepirkumu politiku atbilstoši piešķirtajiem asignējumiem un paredzētajiem mērķiem saskaņā ar budžeta izdevumu tāmēm, veikt un organizēt preču un pakalpojumu iegādes atbilstoši normatīvajiem aktiem
  • koordinēt izveidoto valsts iepirkumu komisiju administratīvo darbu
  • nodrošināt struktūrvienības ar nepieciešamo inventāru, saimniecības, kancelejas precēm un biroja tehnikas izejmateriāliem
  • koordinēt Valsts kasei piederošā autotransporta izmantošanu, apsaimniekošanu un glabāšanu
  • uzturēt Valsts kases darba drošības sistēmu atbilstoši darba aizsardzības reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem

 Departamenta direktors - Ainārs Geiba
 Departamenta direktora vietniece - Anita Ozola 
 Darba aizsardzības vecākā speciāliste - Sanita Andersone
 Vecākā eksperte - Dace Klints   
 Vecākā eksperte - Anna Lāce   
 Tehniskais strādnieks - Andris Apinis 
 

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094222
Fakss 67094220
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094368; 67094299
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2015