Klientu apkalpošanas un pakalpojumu attīstības departaments
Publicēts: 23.11.2007   |   Atjaunots: 22.10.2015

Klientu apkalpošanas un pakalpojumu attīstības departaments 

 • Pakalpojumu attīstības daļa  
 • Klientu apkalpošanas daļa  


      Galvenās funkcijas:

 • nodrošināt maksājumu karšu pieņemšanas pakalpojuma ieviešanu un uzraudzību.
 • organizēt Valsts kases pakalpojumu attīstības projektus atbilstoši Valsts kases attīstības plānam, nodrošinot projektu plānošanu, kontroli, ieviešanu un nodošanu lietotājiem, tajā skaitā veicot projekta dokumentācijas izstrādi un pakalpojuma nodošanu pārvaldībā atbildīgajai struktūrvienībai, sistēmu testēšanas un informatīvo pasākumu procesa organizēšanu. 
 • veikt Valsts kases pakalpojumus nodrošinošo informācijas sistēmu pilnveidošanas un attīstības priekšlikumu sagatavošanu un iesniegšanu vadībai.
 • organizēt informatīvus pasākumus, lai nodrošinātu augstu un lietišķu Valsts kases klientu apkalpošanas kultūru.
 • nodrošināt klientu iesniegto maksājumu izpildi saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, finansēšanas plānos apstiprinātajiem asignējumiem un kontu atlikumiem
 • nodrošināt klientu kontu kases ieņēmumu un izdevumu reģistrāciju, dienas slēgumu un grāmatojumu kontroli Valsts kases vienotajā valsts budžeta plānošanas un uzskaites sistēmā.
 • nodrošināt klientus ar informāciju par kontu atvēršanu, slēgšanu, finanšu līdzekļu apgrozījumu un kontu atlikumiem.
 • nodrošināt Valsts budžeta elektronisko norēķinu sistēmas eKase pakalpojumu sniegšanu Valsts kases klientiem.
 • nodrošināt pie Valsts kases kontiem piesaistīto kredītkaršu pakalpojuma darbību atbilstoši noslēgtajam līgumam par vienoto kredītkaršu kontu atvēršanu un apkalpošanu.
 • nodrošināt tiešsaistes maksājumu datu apmaiņas pakalpojuma sniegšanu Valsts kases klientiem
 • nodrošināt telefonatbalsta sniegšanu Valsts kases informācijas sistēmu ārējiem lietotājiem.
Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017