Apmeklētāju pieņemšanas kārtība
Publicēts: 16.11.2007   |   Atjaunots: 30.03.2016

1. Apmeklētāju pieņemšanas kārtība (turpmāk – kārtība) nosaka apmeklētāju pieņemšanas laiku un kārtību Valsts kasē un tās Klientu apkalpošanas un pakalpojumu attīstības departamenta Klientu apkalpošanas daļā (turpmāk – KAD).

2. Apmeklētājus, kuri iepriekš pieteikušies Birojā pa tālruni 67094222 vai e-pastā kase@kase.gov.lv un norādījuši risināmo jautājumu, pieņem Valsts kases pārvaldnieks vai viņa pilnvarota Valsts kases amatpersona katra mēneša pēdējā ceturtdienā Valsts kases ēkā Rīgā, Smilšu ielā 1 (celtne Nr.3) no plkst. 9.00 līdz 10.00 un no plkst. 16.00 līdz 17.00.

3.Apmeklētājus, kuri iepriekš pieteikušies KAD pa tālruni 67094368 vai e-pastu KAPAD@kase.gov.lv un norādījuši risināmo jautājumu, pieņem KAD vadītājs vai viņa pilnvarota persona ne retāk kā reizi mēnesī savstarpēji saskaņotā KAD darba laikā.

4. Apmeklētājiem, kuri ir pieteikušies uz pieņemšanu, Biroja darbinieks nodrošina caurlaides izsniegšanu atbilstoši Finanšu ministrijas iekšējiem normatīvajiem aktiem par caurlaižu un iekšējā režīma nodrošināšanu Finanšu ministrijas un tās padotības iestāžu telpās.

5. Biroja darbinieks un KAD darbinieks, pieņemot privātpersonas pieteikumu, noskaidro privātpersonas vārdu, uzvārdu, saziņas līdzekli (piem., tālruņa numuru), kā arī risināmo jautājumu.

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017