Vērtspapīru emisija
Publicēts: 13.11.2007   |   Atjaunots: 29.05.2017

Valsts vērtspapīru emisija tiek veikta saskaņā ar Valsts kases publicēto valsts vērtspapīru emisijas grafiku kartējām kalendārajam mēmesim, kurā tiek norādīti plānotie izsoles datumi un piedāvātie vērtspapīru veidi. Konkurējošā daudzcenu izsolē piedāvātais valsts vērtspapīru apjoms tiek norādīts atsevišķā Valsts kases rīkojumā. Savukārt nekonkurējošā fiksētas likmes izsolēm piedāvājuma apjoms netiek noteikts.

Atkarībā no finansēšanas nepieciešamības un situācijas finanšu tirgū piedāvātie apjomi var mainīties. Tā, piemēram, parādzīmes tiek piedāvātas tikai atkarībā no finansēšanas nepieciešamības. Ievērojot finansēšanas nepieciešamību un novērtējot reālo situāciju vietējā naudas tirgū, vidēja un ilgtermiņa obligācijas tiek piedāvātas noteiktas emisijas programmas ietvaros.

Rīkojumi par vērtspapīru emisiju

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017