Publiskie iepirkumi
Publicēts: 13.03.2009   |   Atjaunots: 20.04.2017

2017. gada publisko iepirkumu līgumu reģistrs

Atklāta konkursa "Valsts kases kontiem piesaistīto maksājumu karšu apkalpošana" (iepirkuma identifikācijas Nr. VK/2017/03) komisija pirms iepirkuma izsludināšanas, lai sagatavotu iepirkuma dokumentāciju, 2017.gada 27.aprīlī plkst. 10.00 Valsts kasē, Smilšu ielā 1, Rīgā, A201. telpā rīko apspriedi ar piegādātājiem.

Apspriežamie jautājumi:

  1. Kredītkaršu izsniegšanas un apkalpošanas nosacījumi;
  2. Grupas konta risinājums kredītkaršu un debetkaršu apkalpošanai;
  3. Klientu apkalpošanas (karšu izsniegšana, internetbankas pieslēgšana, karšu limitu maiņa u.c.) risinājumi.

Lai apspriedē ar Valsts kasi pārstāvētu piegādātāju par iepriekš norādītajiem jautājumiem, lūgums, nākot uz apspriedi, ieinteresētā piegādātāja pārstāvim iesniegt pilnvaru.

Ieinteresētajiem piegādātājiem ieejai Valsts kasē līdz 2017.gada 26.aprīļa plkst. 15.00 pieteikt vienreizēju caurlaidi atklāta konkursa kontaktpersonai Valsts kases Klientu apkalpošanas un pakalpojumu attīstības departamenta direktoram Mārtiņam Prikulim, (tālr.:+371 67094291), nosūtot ieinteresētā piegādātāja nosaukumu, ieinteresētā piegādātāja pārstāvja vārdu un uzvārdu uz e-pasta adresi: martins.prikulis@kase.gov.lv. Ienākot Valsts kasē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Apspriedes gaita tiks protokolēta, un apkopotie viedokļi publicēti Valsts kases tīmekļa mājaslapas www.kase.gov.lv  sadaļā „Publiskie iepirkumi”.

 

Atklāts konkurss "Valsts kases ierēdņu un darbinieku veselības apdrošināšana" identifikācijas Nr.VK/2017/02

Sarunu procedūras “SAP programmatūras Standarta atbalsts”, iepirkuma identifikācijas Nr. VK/2016/07 izvēles pamatojums

Atklāts konkurss "MasterCard un VISA sistēmu maksājumu karšu pieņemšana, un darījumu, kas veikti ar Kartēm, apmaksa", identifikācijas Nr. VK/2016/05

Sarunu procedūras “Vienotās valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmas (VVBPIIS) pielāgošana euro”, iepirkuma identifikācijas Nr. VK/2012/24 izvēles pamatojums

Publisko iepirkumu likuma 8.2. panta iepirkuma procedūru uzaicinājumi, komisijas lēmumi un līgumi

Arhīvs

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094222
Fakss 67094220
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017