Par 2009.gadu
Publicēts: 30.06.2010   |   Atjaunots: 13.10.2010

 • 1. sējums "Konsolidētie pārskati"
 • 2. sējums "Bilances un to pielikumi"
 • 3.sējums "Budžeta izpilde"
 • Papildus informācija

  Latvijas Republikas Valsts kontroles atzinums par Latvijas Republikas 2009.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem

 • Kontakti:
  Juridiskā adrese un rekvizīti
  Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
  E-pasts kase@kase.gov.lv

  Reģistrācijas Nr.:90000597275
  Banka/Iestāde: Valsts kase
  Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


  Klientu apkalpošanas centrs

  Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
  Tālr. 67094368
  E-pasts ekase@kase.gov.lv
  Parakstīšanās uz jaunumiem
   
  Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
  Copyright © Valsts kase 2007 - 2017