Jaunumi

Trešdien, 14.oktobrī, notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole un nekonkurējošā valsts vērtspapīru izsole.

Investoru līdzdalība galvenokārt bija no Eiropas (Vācijas, Lielbritānijas, Austrijas, Skandināvijas un Baltijas u.c.) un citiem reģioniem.

Valsts kase ir izvēlējusies turpināt līdzšinējo sadarbību ar AS „Swedbank” un šī gada 10.septembrī noslēgusi jaunu līgumu par Valsts kases kontiem piesaistīto kredītkaršu izmantošanu. 2010.gadā Valsts kases noslēgtais līgums ar AS „Swedbank” par vienoto kredītkaršu kontu atvēršanu un apkalpošanu beigsies šī gada 31.oktobrī. 

Trešdien, 2.septembrī, tika izsolīti 5 gadu valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2020.gada 05.jūnijā.

Trešdien, 2.septembrī, notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole un nekonkurējošā valsts vērtspapīru izsole.

Lai nodrošinātu 2012.gada 14.martā apstiprinātās Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.260/2012 5.panta noteikto prasību izpildi, Valsts kase ir apstiprinājusi Valsts kases vadlīnijas informācijas apmaiņai starp Valsts kasi un Valsts kases klientu, izmantojot ISO 20022 XML ziņojumus „Klients – banka” un „Banka – klients” posmā.

Lai uzlabotu esošo Valsts kases mājaslapu, padarot to klientiem un iedzīvotājiem ērtāku un draudzīgāku, Valsts kase aicina aizpildīt aptaujas anketu.

Sagatavots valsts parāda vadības biļetens, kurā atspoguļota Valsts kases īstenotās valsts parāda vadības attīstība 2015.gada 2.ceturksnī.

Trešdien, 22.jūlijā, tika izsolīti 12 mēnešu valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2016.gada 22.jūlijā.

Arhīvs
Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094222
Fakss 67094220
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094368; 67094299
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2015