Sagatavots pārskats par valsts budžeta izpildi 2012.gada aprīlī
Publicēts: 16.05.2012   |   Atjaunots: 16.05.2012

Valsts konsolidētais kopbudžets

Valsts konsolidētā kopbudžeta ieņēmumi 2012.gada aprīlī bija 457,8 milj. latu, izdevumi – 437,4 milj. latu, bet finansiālais pārpalikums 20,4 milj. latu. Savukārt šā gada četros mēnešos valsts konsolidētā kopbudžeta ieņēmumi bija 1 706,7 milj. latu, izdevumi - 1 730,2 milj. latu. Rezultātā četros mēnešos izveidojies finansiālais deficīts – 23,5 milj. latu apmērā.

Valsts konsolidētais budžets

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi aprīlī bija 264,3 milj. latu, izdevumi –241,0 milj. latu, bet finansiālais pārpalikums 23,2 milj. latu apmērā. Savukārt šā gada četros mēnešos valsts pamatbudžeta ieņēmumi bija 954,1 milj. latu, izdevumi - 985,0 milj. latu, tādējādi veidojot finansiālo deficītu – 30,8 milj. latu apmērā.

Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus, un atvasinātās publiskās personas) aprīlī bija 112,1 milj. latu, izdevumi –125,1 milj. latu, finansiālais deficīts bija – 13,0 milj. latu. Šī gada četros mēnešos valsts speciālā budžeta ieņēmumi bija 423,3 milj. latu, izdevumi – 494,7 milj. latu, tādējādi veidojot finansiālo deficītu – 71,4 milj. latu apmērā.

Līdz ar to valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus, un atvasinātās publiskās personas) šī gada četros mēnešos bija 1 372,4 milj. latu, izdevumi – 1 474,6 milj. latu, veidojot finansiālo deficītu –102,2 milj. latu apmērā.

Pašvaldību konsolidētais budžets

Pašvaldību konsolidētā budžeta ieņēmumi aprīlī bija 115,1 milj. latu, izdevumi – 108,5 milj. latu, finansiālais pārpalikums bija 6,6 milj. latu. Šī gada četros mēnešos pašvaldību konsolidētā budžeta ieņēmumi bija 453,0 milj. latu, izdevumi –381,9 milj. latu, rezultātā izveidojies finansiālais pārpalikums 71,1 milj. latu apmērā.

Sīkāka informācija par valsts budžeta izpildi 2012.gada aprīlī un šā gada četros mēnešos pieejama Valsts kases mājas lapā sadaļā „ Pārskati ”.

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017