Valsts kase izveidojusi publiski pieejamu elektronisko pakalpojumu
Publicēts: 22.05.2012   |   Atjaunots: 22.05.2012

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Valsts kases tiešsaistes datu apmaiņas sistēmas pilnveidošana” ietvaros (projekta Nr.3DP/3.2.1.1.1/10/IPIA/CFLA/001/002) Valsts kase š. g. 18.maijā nodeva ekspluatācijā publiski pieejamu elektronisko pakalpojumu − maksājuma datu pārbaudes formu Valsts kases tīmekļa vietnē un pilnveidoto elektronisko norēķinu sistēmu eKase, tādējādi sniedzot būtisku ieguldījumu publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu pilnveidošanā un attīstībā.

Projekta ietvaros ir īstenoti šādi pasākumi:

1) eKasē ieviests tiešsaistes datu apmaiņas modulis , kas nodrošina automatizētu maksājumu datu informācijas apmaiņu starp Valsts kasi kā informācijas turētāju un valsts budžeta maksājumus administrējošo institūciju kā informācijas lietotāju. Tiešsaistes datu apmaiņas modulis nodrošina ne tikai maksājumu datu pieprasīšanu, bet arī maksājumu rīkojumu ielādi eKasē tiešsaistes režīmā;

2) eKasē ieviesta lietotāja saskarne, ar kuras palīdzību valsts budžeta maksājumus administrējošās institūcijas darbinieks var veikt maksājumu datu pieprasījumus Valsts kasei, tai skaitā veikt maksājumu meklēšanu un saņemt pieprasītos datus tiešsaistē ar interneta pārlūkprogrammas starpniecību;

3) Valsts kases tīmekļa vietnē www.kase.gov.lv sadaļā „Budžetā veiktā maksājuma pārbaude” izveidota maksājuma datu pārbaudes forma, ar kuras palīdzību jebkurš maksātājs, norādot maksājuma references numuru, var pārliecināties, ka tā veiktais maksājums ir ieskaitīts valsts budžetā (iegrāmatots valsts budžeta kontā Valsts kasē) un maksātājs ir tiesīgs saņemt tā pieprasīto pakalpojumu.

Ieviešot projektu un attīstot elektroniskos pakalpojumus, Valsts kase valsts budžeta maksājumus administrējošajām institūcijām ir nodrošinājusi nepieciešamo tehnisko risinājumu 2010.gada 12.oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr. 972 „Noteikumi par kārtību, kā veicami maksājumi valsts budžetā un tie atzīstami par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinos ar valsts budžetu” noteiktās maksājumu atzīšanas procedūras īstenošanai un, nodrošinājusi maksātājam informācijas pieejamību par veiktā maksājuma ieskaitīšanu valsts budžeta kontā.

Projekta ietvaros vēl ir paredzēta tehniskās infrastruktūras iegāde (disku masīvs, programmatūras licences, interneta maršrutētājs). Plašāka informācija par projektu pieejama Valsts kases tīmekļa vietnes sadaļā Projekti/Valsts kases tiešsaistes datu apmaiņas sistēmas pilnveidošana.

                  IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017