Jaunumi

Starptautiskā kredītreitingu aģentūra “Moody`s Investors Service” š.g. 20.oktobrī ir publicējusi ikgadējo ziņojumu, kurā informē, ka Latvijai noteiktais kredītreitings A3 līmenī tiek nodrošināts, pateicoties valdības sasniegumiem strukturālo reformu īstenošanā, lai mazinātu makroekonomikas nelīdzsvarotību un uzlabotu valsts finanšu stāvokli. Pozitīvi tiek vērtēts zemais vispārējās valdības parāda līmenis.

Trešdien, 12.oktobrī, tika izsolītas valsts obligācijas ar dzēšanas termiņu 2019.gada 12.februārī.

Trešdien, 12.oktobrī notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole un nekonkurējošā valsts vērtspapīru izsole.

Piektdien, 30.septembrī, Latvija, izmantojot labvēlīgo situāciju starptautiskajos finanšu tirgos emitēja jaunas 10 gadu obligācijas 650 miljonu eiro apmērā. 

Trešdien, 14.septembrī, tika izsolītas valsts obligācijas ar dzēšanas termiņu 2019.gada 12.februārī. Notikušajā konkurējošajā daudzcenu izsolē tika pārdoti visi Valsts kases piedāvātie vērtspapīri 16 milj. EUR apjomā pēc nominālvērtības.

Trešdien, 14.septembrī notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole un nekonkurējošā valsts vērtspapīru izsole.

Trešdien, 7.septembrī, tika izsolītas valsts obligācijas ar dzēšanas termiņu 2022.gada 27.janvārī.

Trešdien, 7.septembrī notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole un nekonkurējošā valsts vērtspapīru izsole.

Trešdien, 3.augustā, tika izsolītas valsts obligācijas ar dzēšanas termiņu 2019.gada 12.februārī.

Trešdien, 3.augustā notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole un nekonkurējošā valsts vērtspapīru izsole.

Arhīvs
Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094222
Fakss 67094220
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2016