Jaunumi

Sagatavots valsts parāda vadības biļetens, kurā atspoguļota Valsts kases īstenotās valsts parāda vadības attīstība 2016.gada 2.ceturksnī.

Piektdien, 22.jūlijā starptautiskā kredītreitingu aģentūra „Fitch Ratings” paziņojusi par Latvijas kredītreitinga ilgtermiņa saistībām vietējā valūtā saglabāšanu „A-” līmenī, saglabājot arī stabilu nākotnes prognozi (outlook). 

No šī gada 1.jūnija turpmākos divus gadus Ziemeļu Investīciju bankas direktoru valdes vadība būs Latvijas Republikas pārziņā.

Trešdien, 8.jūnijā, tika izsolītas valsts obligācijas ar dzēšanas termiņu 2019.gada 12.februārī.

Trešdien, 8.jūnijā notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole un nekonkurējošā valsts vērtspapīru izsole.

Piektdien, 27. maijā, starptautiskā reitingu aģentūra Standard&Poor's paziņojusi par Latvijas kredītreitinga ilgtermiņa saistībām vietējā un ārvalstu valūtā saglabāšanu „A-” līmenī, saglabājot arī stabilu nākotnes prognozi (outlook).

Trešdien, 25.maijā, tika izsolītas valsts obligācijas ar dzēšanas termiņu 2022.gada 27.janvārī.

Trešdien, 25.maijā notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole un nekonkurējošā valsts vērtspapīru izsole.

Valsts kase ir sagatavojusi 2015.gada publisko pārskatu, kurā informē par stratēģisko mērķu un uzdevumu izpildi Valsts kases darbības jomās: valsts budžeta izpildē, valsts parāda vadībā, naudas līdzekļu un valsts aizdevumu vadībā, kā arī ES fondu un ārvalstu finanšu palīdzības maksājumu un sertifikācijas iestādes funkciju realizācijā.

Otrdien, 10. maijā, Latvija emitēja obligācijas 650 miljonu eiro apmērā ar līdz šim visgarāko – 20 gadu – termiņu Latvijas vēsturē. Tāpat tās tika izlaistas ar vēsturiski viszemāko aizņemšanās likmi ilgtermiņa finansējumam – fiksēto procentu (kupona) likmi 1,375 % gadā (ienesīgums 1,514 %). Pieprasījums pēc Latvijas obligācijām trīs reizes pārsniedza piedāvājumu.

Arhīvs
Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094222
Fakss 67094220
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2016