Jaunumi
2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009

2017.gada 26.janvārī Finanšu ministrijā, Rīgā, Smilšu ielā 1, Ministres zālē plkst. 14:00 notiks izsole par tiesībām veikt studējošo kreditēšanu ar valsts vārdā sniegtu galvojumu. 

 

Saskaņā ar grozījumiem Likumā par budžetu un finanšu vadību, no 2017.gada 1.janvāra stājušies spēkā jauni nosacījumi kapitālsabiedrību, kurās ieguldīta valsts vai pašvaldību kapitāla daļa, naudas līdzekļu, kuri nav saņemti no valsts budžeta,  glabāšanai norēķinu kontos Valsts kasē.

1
Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094222
Fakss 67094220
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017