Jaunumi

Trešdien, 10.februārī, tika izsolīti 3 gadu valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2019.gada 12.februārī.

Trešdien, 10.februārī notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole un nekonkurējošā valsts vērtspapīru izsole.

28.janvārī, Valsts kase finanšu līdzekļu piesaistei izmantoja jaunu īstermiņa aizņemšanās instrumentu, 50 miljonu eiro apmērā emitējot valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmes, kuras tiks dzēstas pēc 21 dienas.

Ceturtdien, 28.janvārī, tika izsolīti valsts parādzīmes ar dzēšanas termiņu 2016.gada 22.februārī.

Sagatavots valsts parāda vadības biļetens, kurā atspoguļota Valsts kases īstenotās valsts parāda vadības attīstība 2015.gada 4.ceturksnī.

Trešdien, 27. janvārī, Finanšu ministrijas rīkotajā izsolē kredītiestādēm par tiesībām 2016.gadā izsniegt studiju un studējošo kredītus ar valsts vārdā sniegtu galvojumu uzvarēja vienīgais izsoles dalībnieks – AS „SEB banka”.

Ceturtdien, 28.janvārī, notiks valsts parādzīmju ar dzēšanas termiņu 2016.gada 22.februārī, (jeb 21 diena) konkurējošā daudzcenu izsole.

 

Trešdien, 13.janvārī, tika izsolīti valsts parādzīmes ar dzēšanas termiņu 2016.gada 22.jūlijā.

2016.gada 27.janvārī Finanšu ministrijā, Rīgā, Smilšu ielā 1, Ministra zālē plkst. 14:00 notiks izsole par tiesībām veikt studējošo kreditēšanu ar valsts vārdā sniegtu galvojumu. 

Trešdien, 13.janvārī, notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole un nekonkurējošā valsts vērtspapīru izsole.

Arhīvs
Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094222
Fakss 67094220
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094368; 67094299
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2016