Publiskie iepirkumi
Publicēts: 13.03.2009   |   Atjaunots: 23.03.2017

2017. gada publisko iepirkumu līgumu reģistrs

Atklāts konkurss "Valsts kases ierēdņu un darbinieku veselības apdrošināšana" identifikācijas Nr.VK/2017/02

 

Atklāts konkurss "Valsts kases kontiem piesaistīto maksājumu karšu apkalpošana", identifikācijas Nr. VK/2017/01.   

Uzmanību! Atklāta konkursa "Valsts kases kontiem piesaistīto maksājumu karšu apkalpošana"  ieinteresēto piegādātāju sanāksme notiks 2017. gada 29. martā plkst. 10.00 Valsts kasē, Smilšu ielā 1, Rīgā, A201. telpā. Lūgums jautājumus par konkursa nolikumu ieinteresēto piegādātāju sanāksmei iesniegt līdz 2017. gada 28. martam plkst. 11.00, nosūtot jautājumus pa elektronisko pastu uz e-pasta adresi kase@kase.gov.lv. Ieejai Valsts kasē pieteikt vienreizēju caurlaidi konkursa nolikuma 1.2.3. apakšpunktā norādītajai kontaktpersonai. Ienākot Valsts kasē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

 

Sarunu procedūras “SAP programmatūras Standarta atbalsts”, iepirkuma identifikācijas Nr. VK/2016/07 izvēles pamatojums

Atklāts konkurss "MasterCard un VISA sistēmu maksājumu karšu pieņemšana, un darījumu, kas veikti ar Kartēm, apmaksa", identifikācijas Nr. VK/2016/05

Sarunu procedūras “Vienotās valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmas (VVBPIIS) pielāgošana euro”, iepirkuma identifikācijas Nr. VK/2012/24 izvēles pamatojums

Publisko iepirkumu likuma 8.2. panta iepirkuma procedūru uzaicinājumi, komisijas lēmumi un līgumi

Arhīvs

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094222
Fakss 67094220
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017