Pārlekt uz galveno saturu

Pakalpojumi

Aizdevumi kapitālsabiedrībām

Izveidots : 26.07.2017. Atjaunots: 12.07.2019.

Valsts kase saskaņā ar finanšu ministra pilnvarojumu izsniedz un apkalpo valsts aizdevumus. Valsts aizdevumu apjomus katru gadu nosaka gadskārtējā valsts budžeta likumā. Valsts kase aizdevumus izsniedz pašvaldībām, valsts speciālā budžeta izpildītājiem, kapitālsabiedrībām, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopsummā pārsniedz 50 procentus, un vairāku pašvaldību veidotām kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldību daļa pamatkapitālā kopsummā pārsniedz 65 procentus, kā arī tiem zinātniskajiem institūtiem un augstskolām, kam ir noteikts atvasinātas publiskas personas statuss, un citiem valsts aizdevumu saņēmējiem, ja tas noteikts gadskārtējā valsts budžeta likumā.

Valsts kasei ir plaša pieredze no valsts budžeta izsniegto aizdevumu administrēšanā, tādēļ valsts aizdevuma pretendents, vērtējot savu finansēšanas nepieciešamību, var vērsties pie Valsts kases speciālistiem, kas palīdzēs izvēlēties piemērotāko un izdevīgāko aizdevumu atbilstoši vajadzībām.

Valsts kases piedāvātās priekšrocības:

  • kontu atvēršana un uzturēšana (bez komisijas maksas);
  • konta apkalpošana (bez komisijas maksas);
  • iekšzemes un ārvalstu pārskaitījumu veikšana (bez komisijas maksas);
  • konsultācijas par aizdevumu klasifikāciju un budžeta grāmatvedību;
  • pirmstermiņa atmaksa bez soda sankcijām;
  • procentu likmes pārskatīšana (bez komisijas maksas);
  • nākotnes darījumu slēgšana (forward un swap darījumi);
  • līdzekļu izvietošana Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīros.

Kapitālsabiedrības, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopsummā pārsniedz 50 procentus, un vairāku pašvaldību veidotas kapitālsabiedrības, kurās pašvaldību daļa pamatkapitālā kopsummā pārsniedz 65 procentus, kā arī tie zinātniskie institūti un augstskolas, kam ir noteikts atvasinātas publiskas personas statuss, un citi valsts aizdevumu saņēmēji, ja tas noteikts gadskārtējā valsts budžeta likumā, var ņemt aizņēmumus gadskārtējā likuma "Par valsts budžetu" noteikto limitu ietvaros.