Pārlekt uz galveno saturu

Valsts parāda vadība

Primārie dīleri

Izveidots : 17.07.2017. Atjaunots: 20.05.2020.

Primāro dīleru sistēma ir sadarbības forma starp emitentu un finanšu institūcijām, lai realizētu vienotu stratēģiju vērtspapīru sākotnējā un otrreizējā tirgus funkcionalitātes stiprināšanai un tā attīstības veicināšanai.

Primārie dīleri veic starpniecības un valsts vērtspapīru tirgus eksperta, kā arī dialoga ar investoriem veidotāja funkciju, iegādājoties vērtspapīrus sākotnējā izvietošanā un nodrošinot tirgus uzturētāja pienākumus otrreizējā tirgū.

Primāro dīleru sistēma Latvijā ieviesta no 2013. gada 11. februāra.

Tās mērķis ir sekmēt valsts vērtspapīru tirgus attīstību un aktivitāti – jaunu aizņemšanās instrumentu veidošanos, investoru bāzes paplašināšanos, aktīvāku, likvīdāku un investoriem pievilcīgāku valsts vērtspapīru tirgu, kā arī ar valsts parāda apkalpošanu saistīto risku samazināšanu.

Ja vien primārajam dīlerim attiecīgie valsts vērtspapīri ir pieejami tirdzniecības nolūkiem, divvirzienu kotācijas otrreizējā tirgū pastāvīgi tiek nodrošinātas šādiem valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīriem:

 1. obligāciju sērijām, kuru apjoms apgrozībā pēc nomināla sasniedzis vismaz 50 (piecdesmit) miljonus EUR, ja līdz to dzēšanai ir atlikuši vairāk nekā 3 (trīs) kalendārie mēneši;
 2. parādzīmju sērijām, kuru apjoms apgrozībā pēc nomināla sasniedzis vismaz 20 (divdesmit) miljonus EUR, ja līdz to dzēšanai ir atlikuši vairāk nekā 3 (trīs) kalendārie mēneši.

Aktuālie etalona vērtspapīri:

ISIN kods Dzēšanas datums Vērtspapīra veids Summa apgrozībā pēc nominālvērtības, EUR

LV 00005 80041

04.Feb.2021.

10 gadu obligācijas

87 075 486,19

LV 00005 70141

27.Jan.2022.

5 gadu obligācijas

156 180 000,00

LV 00005 50101 20.Mar.2022. 2 gadu obligācijas 356 500 000,00

LV 00005 80058

27.Okt.2022.

10 gadu obligācijas

64 541 465,30

LV 00005 70158 12.Mai.2023 5 gadu obligācijas 270 000 000,00
LV 00005 70166 02.Nov.2023 5 gadu obligācijas 250 000 000,00
LV 00005 70174 31.Jan.2025 5 gadu obligācijas 330 001 000,00

 

Primārie dīleri aktuālās valsts vērtspapīru divvirzienu kotācijas (t.i., pirkšanas un pārdošanas cenas un likmes) otrreizējā tirgū nodrošina:

 • Bloomberg (sadaļās LATVGB un LATVTB);
 • NASDAQ Riga elektroniskajā tirdzniecības sistēmā Genium INET.

Primāro dīleru galvenie pienākumi:

 • pienākums darboties kā starpniekiem starp emitentu un investoru, tālāk izplatot iegādātos vērtspapīrus un veicinot investoru bāzes paplašināšanos;
 • pienākums nodrošināt likviditāti valsts vērtspapīru tirgū, veicinot tirdzniecību otrreizējā tirgū un efektīvu vērtspapīru cenas noteikšanu.

Primāro dīleru galvenās tiesības:

 • tiesības piedalīties valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru sākotnējā izvietošanā un citos valsts iekšējā aizņēmuma darījumos;
 • tiesības saņemt valsts vērtspapīru primārā dīlera statusu.

Ar katru no primārajiem dīleriem Valsts kase slēdz līgumu par dalību valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru sākotnējā un otrreizējā tirgus organizēšanā.

Primārā dīleru līgums ir standartizēts. Līguma standarta forma ir pieejama šeit:

- Līgums;

- Līguma pielikumi.

Primāro dīleru grupas Latvijā lielums ir vērtēts gan pēc tirgus dalībnieku skaita valsts vērtspapīru izsolēs, gan to aktivitātes solījumu un vērtspapīru iegādes ziņā, gan arī no potenciālo investoru piesaistes viedokļa Latvijas un ārvalstu finanšu un kapitāla tirgū.

Esošais primāro dīleru saraksts ir šāds:

 1. Citadele banka (par sākotnējā un otrreizējā tirgus organizēšanu);
 2. Luminor Bank AS (par sākotnējā un otrreizējā tirgus organizēšanu);
 3. SEB bankas (par sākotnējā un otrreizējā tirgus organizēšanu);
 4. Swedbank (par sākotnējā un otrreizējā tirgus organizēšanu).

Citiem tirgus dalībniekiem arī ir iespēja pretendēt uz primārā dīlera statusu, kvalificējoties noteiktiem kritērijiem un iesniedzot pieteikumu Valsts kasei.

Valsts kase regulāri vērtēs katra primārā dīlera un citu tirgus dalībnieku aktivitātes, izmantojot šādus kritērijus:

 • atbilstības kritēriji – kandidātam jābūt kredītiestādei, NASDAQ  Riga biržas biedram un jāievēro likumos un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības;
 • kvalitātes kritēriji – vērtējot kredītiestādes līdzšinējo darbību valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru tirgū un kredītiestādes aktivitāti un dalību finanšu darījumos ar Valsts kasi gan valsts parāda vadības un aktīvu vadības, gan citu jautājumu ietvaros. Aktuālos primāros dīlerus Valsts kase vērtēs arī atbilstoši noslēgtajam līgumam un tajā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.