Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Maksājumu un sertifikācijas iestāde

Izveidots : 15.06.2017. Atjaunots: 26.09.2017.

Valsts kase atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam veic Eiropas Savienības politiku instrumentu (Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Sociālais fonds, Kohēzijas fonds), Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta, kā arī Latvijas un Šveices sadarbības programmas maksājumu iestādes un sertifikācijas iestādes funkcijas.

ELD11.jpg

ELD2.jpg

Plašāka informācija par Eiropas Savienības fondiem pieejama www.esfondi.lv

 

ELD3.jpg

Plašāka informācija par Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentiem pieejama www.eeagrants.lv

 

ELD4.jpg

Plašāka informācija par Latvijas un Šveices sadarbības programmu pieejama www.swiss-contribution.lv