Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Grāmatvedības uzskaites pakalpojuma departaments

Izveidots : 27.07.2017. Atjaunots: 25.04.2018.

Grāmatvedības uzskaites pakalpojuma departaments
 

Galvenās funkcijas:

  • organizē un sniedz grāmatvedības uzskaites pakalpojumu atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem un ar iestādēm noslēgtajiem sadarbības līgumiem;
  • nodrošina iestādēm metodoloģisku atbalstu grāmatvedības politikas izstrādē, nepieciešamības gadījumā nodrošina tās izstrādi, konsultē iestādes ar grāmatvedības uzskaiti saistītos jautājumos;  
  • veic norēķinus iestāžu izpildāmajām valsts budžeta programmām/apakšprogrammām;
  • nodrošina iestāžu inventarizāciju veikšanai nepieciešamo uzskaites dokumentu sagatavošanu un aprēķinu veikšanu;
  • sagatavo iestāžu ceturkšņa un gada finanšu pārskatus un citus grāmatvedības uzskaiti reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktos pārskatus un atskaites;
  • nodrošina grāmatvedības uzskaites pakalpojuma pilnveidošanu un attīstību.

    
 

Kontakti