Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Klientu apkalpošanas un pakalpojumu attīstības departaments

Izveidots : 27.07.2017. Atjaunots: 20.09.2017.

Klientu apkalpošanas un pakalpojumu attīstības departaments 

  • Pakalpojumu attīstības daļa  
  • Klientu apkalpošanas daļa  


      Galvenās funkcijas:

  • nodrošina klientu iesniegto maksājumu izpildi saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, finansēšanas plānos apstiprinātajiem asignējumiem un kontu atlikumiem;
  • nodrošina klientu kontu kases ieņēmumu un izdevumu reģistrāciju, dienas slēgumu un grāmatojumu kontroli Valsts kases vienotajā valsts budžeta plānošanas un uzskaites sistēmā;
  • nodrošina klientus ar informāciju par kontu atvēršanu, slēgšanu, finanšu līdzekļu apgrozījumu un kontu atlikumiem;
  • nodrošina pakalpojumu budžeta izpildes jomā sniegšanu Valsts kases klientiem tiesību aktos noteiktajā kārtībā;
  • nodrošina telefonatbalsta sniegšanu Valsts kases informācijas sistēmu ārējiem lietotājiem;
  • konsultē iedzīvotājus par krājobligācijām, to īpašībām un iegādes kārtību, ievērojot to, ka šo konsultāciju rezultātā netiek sniegts investīciju veikšanas ieteikums.

Kontakti