Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Prognozēšanas un finanšu plānošanas departaments

Izveidots : 27.07.2017. Atjaunots: 20.09.2017.

Prognozēšanas un finanšu plānošanas departaments
 
Galvenās funkcijas:

  • sagatavo valsts budžeta izpildes, valsts parāda un parāda vadības izdevumu prognozes;
  • sagatavo valsts finansiālo saistību izpildei un finanšu resursu vadībai nepieciešamās īstermiņa un vidēja termiņa naudas plūsmas prognozes;
  • novērtē īstermiņa un vidējā termiņa kopējo finansēšanas nepieciešamību un finansējuma pietiekamību valsts finansiālo saistību izpildei;
  • regulāri novērtē prognožu precizitāti, veicot prognožu noviržu cēloņu un to ietekmējošo faktoru analīzi.

Kontakti