Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Amatpersonu atalgojums

Izveidots : 15.06.2017. Atjaunots: 07.12.2018.

Izmaksātais atalgojums 2018. gada novembra mēnesī

Agija Svilāne

Agnese Vereba

Agnese Dāboliņa

Agnese Podniece

Aiga Bērziņa

Aiga Vīksna

Aija Buša

Ainārs Geiba

Aiva Capa

Aivars Reimanis

Aivars Strapčs

Anda Turina

Anda Pudāne

Anda Francberga

Andrejs Lipskis

Andris Uskāns

Andris Rutkis

Andris Apinis

Anita Ozola

Anita Popova

Anita Klimane

Anna Sticere

Anna Čergeiko

Anna Rudņika

Anna Lāce

Annija Vītiņa

Antra Vilcāne

Antra Lange

Armīns Gasjūns

Baiba Svīķe

Beata Briede

Dace Rutka

Dace Ancāne

Dace Vecvērdiņa

Dace Šmite

Dace Krasovska

Dace Klints

Dace Liepiņa

Daiga Kļaviņa

Daiga Caune-Utināne

Dainis Šaripo

Daira Ozoliņa

Dana Strādere

Dana Rutkovska

Diāna Jurēviča

Edīte Tīse

Eva Šmite-Krēgere

Ēriks Tamanis

Ēvija Karnīte

Ginta Millere

Ginta Kārkliņa

Gita Kalpinova

Gunta Medne

Guntars Miemis

Guntra Kuple

Ģirts Helmanis

Ieva Cunska

Ieva Kļaviņa

Ilona Verita Prūse

Ilze Baltraite

Ilze Meldere

Ilze Kirše

Ilze Kausa

Ilze Dukāte

Ilze Bule

Ilze Bračule

Imandra Galandere-Zīle

Imants Spilbergs

Ināra Brīvvīra

Ināra Auziņa

Indra Bobrovska

Indra Lapiņa

Inese Sirbu

Inese Sudare

Inese Stjade

Inese France

Inese Vegnere

Inese Svarinska

Inese Ozoliņa

Inese Žuka

Ineta Miķelsone

Inga Cīrule

Inga Leimane

Inga Milča

Inga Meļņicka

Inga Vjatere

Ingmārs Kālis

Ingrīda Šmite

Inita Naumane

Inta Markuna

Irēna Senkāne

Irēna Šuksta

Irita Griga

Irīna Trence

Iveta Morusa

Jānis Lazdāns

Jānis Pone

Jānis Rozenbergs

Jānis Voits

Jānis Ģēģeris

Jeļena Kirejeva

Jeļena Malkova

Jeļena Feofilova

Jevgēnija Jalovecka

Jolanta Gončare

Jūlija Tretjakova

Karīna Zencova

Kaspars Āboliņš

Kaspars Bizuns

Kaspars Braže

Kaspars Riks

Kitija Kairēna

Kristaps Hahelis

Kristians Jelinskis

Kristina Mordaņa

Kristīne Kaptjuga

Kristīne Timšane

Laila Kelmere

Laura Brigmane

Laura Kļaviņa

Lauris Vāvere

Lāsma Spūle-Gorbunova

Liene Apsīte-Berzinska

Ligita Agleniece

Linda Ozola

Linda Raituma

Linda Meļihova

Līga Ozola

Līga Elerte

Lolita Vanaga

Madara Jēkabsone

Maija Kantāne

Marija Sekane

Māris Ervalds

Mārtiņš Linde

Mārtiņš Prikulis

Mudīte Collenkopfa

Nataļja Beikmane

Oskars Salniņš

Raimonds Baltiņš

Ralfs Zariņš

Regīna Uļjanova

Rimma Tamma

Rita Indāne

Ruta Ļebedeva

Sandija Krūmiņa-Pēkšena

Sandis Putniņš

Sandra Stepiņa

Sandra Platniece

Sandra Zagare-Zagurska

Sandra Gīle

Sandra Kalniņa

Sandra Malnača

Sanita Andersone

Sanita Maļina

Santa Zvaigzne

Santa Lakševica

Sarmīte Strode

Sarmīte Pauniņa

Sarmīte Jumīte

Sarmīte Jakuševiča

Signe Krūmiņa

Silvija Lansmane

Uldis Levans

Una Sīle

Vija Sapežinska

Vineta Penava

Vineta Parfenkova

Vlada Putne

Zanda Gintere

Zane Pastore

Zane Rekšāne

Zane Pūliņa

Žanis Lulle