Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Amatpersonu atalgojums

Izveidots : 15.06.2017. Atjaunots: 11.02.2019.

Izmaksātais atalgojums 2018. gada decembra mēnesī

Ligita Agleniece

Dace Ancāne

Sanita Andersone

Andris Apinis

Liene Apsīte-Berzinska

Ināra Auziņa

Kaspars Āboliņš

Raimonds Baltiņš

Ilze Baltraite

Nataļja Beikmane

Aiga Bērziņa

Kaspars Bizuns

Indra Bobrovska

Ilze Bračule

Kaspars Braže

Beata Briede

Laura Brigmane

Ināra Brīvvīra

Ilze Bule

Aija Buša

Aiva Capa

Daiga Caune-Utināne

Inga Cīrule

Mudīte Collenkopfa

Ieva Cunska

Anna Čergeiko

Agnese Dāboliņa

Ilze Dukāte

Līga Elerte

Māris Ervalds

Jeļena Feofilova

Anda Francberga

Inese France

Imandra Galandere-Zīle

Armīns Gasjūns

Ainārs Geiba

Zanda Gintere

Sandra Gīle

Jolanta Gončare

Irita Griga

Jānis Ģēģeris

Kristaps Hahelis

Sarmīte Jakuševiča

Jevgēnija Jalovecka

Kristians Jelinskis

Madara Jēkabsone

Sarmīte Jumīte

Diāna Jurēviča

Kitija Kairēna

Sandra Kalniņa

Gita Kalpinova

Maija Kantāne

Kristīne Kaptjuga

Ēvija Karnīte

Ilze Kausa

Ingmārs Kālis

Ginta Kārkliņa

Laila Kelmere

Jeļena Kirejeva

Ilze Kirše

Anita Klimane

Dace Klints

Laura Kļaviņa

Ieva Kļaviņa

Daiga Kļaviņa

Dace Krasovska

Signe Krūmiņa

Sandija Krūmiņa-Pēkšena

Guntra Kuple

Santa Lakševica

Antra Lange

Silvija Lansmane

Indra Lapiņa

Jānis Lazdāns

Inga Leimane

Uldis Levans

Dace Liepiņa

Mārtiņš Linde

Andrejs Lipskis

Žanis Lulle

Jeļena Malkova

Sandra Malnača

Sanita Maļina

Inta Markuna

Gunta Medne

Ilze Meldere

Linda Meļihova

Inga Meļņicka

Guntars Miemis

Inga Milča

Ginta Millere

Ludmila Molodavčenko

Kristina Mordaņa

Iveta Morusa

Inita Naumane

Līga Ozola

Anita Ozola

Linda Ozola

Inese Ozoliņa

Daira Ozoliņa

Vineta Parfenkova

Zane Pastore

Sarmīte Pauniņa

Vineta Penava

Sandra Platniece

Agnese Podniece

Jānis Pone

Anita Popova

Mārtiņš Prikulis

Ilona Verita Prūse

Anda Pudāne

Vlada Putne

Sandis Putniņš

Zane Pūliņa

Linda Raituma

Aivars Reimanis

Zane Rekšāne

Kaspars Riks

Jānis Rozenbergs

Anna Rudņika

Dace Rutka

Andris Rutkis

Dana Rutkovska

Oskars Salniņš

Vija Sapežinska

Marija Sekane

Irēna Senkāne

Inese Sirbu

Una Sīle

Imants Spilbergs

Sandra Stepiņa

Anna Sticere

Inese Stjade

Aivars Strapčs

Dana Strādere

Sarmīte Strode

Inese Sudare

Inese Svarinska

Agija Svilāne

Baiba Svīķe

Dainis Šaripo

Ingrīda Šmite

Dace Šmite

Eva Šmite-Krēgere

Irēna Šuksta

Ēriks Tamanis

Rimma Tamma

Kristīne Timšane

Edīte Tīse

Irīna Trence

Jūlija Tretjakova

Anda Turina

Regīna Uļjanova

Andris Uskāns

Lolita Vanaga

Lauris Vāvere

Dace Vecvērdiņa

Inese Vegnere

Agnese Vereba

Antra Vilcāne

Aiga Vīksna

Annija Vītiņa

Inga Vjatere

Jānis Voits

Sandra Zagare-Zagurska

Ralfs Zariņš

Karīna Zencova

Santa Zvaigzne

Inese Žuka
 

2018. gadā izmaksātā atalgojuma arhīvs