Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Amatpersonu atalgojums

Izveidots : 15.06.2017. Atjaunots: 13.08.2018.

Izmaksātais atalgojums 2018. gada jūlija mēnesī

Agija Svilāne

Agnese Podniece

Agnese Dāboliņa

Agnese Vereba

Aiga Vīksna

Aiga Bērziņa

Aija Buša

Ainārs Geiba

Aiva Capa

Aivars Reimanis

Aivars Strapčs

Anda Turina

Anda Francberga

Anda Pudāne

Andrejs Lipskis

Andris Apinis

Andris Uskāns

Andris Pārups

Andris Rutkis

Anita Brimere

Anita Ozola

Anita Klimane

Anita Popova

Anna Sticere

Anna Čergeiko

Anna Lāce

Annija Vītiņa

Antra Vilcāne

Antra Lange

Armīns Gasjūns

Baiba Svīķe

Beata Briede

Dace Klints

Dace Rutka

Dace Ancāne

Dace Šmite

Dace Liepiņa

Dace Vecvērdiņa

Dace Krasovska

Daiga Kļaviņa

Daiga Caune-Utināne

Dainis Šaripo

Daira Ozoliņa

Dana Strādere

Dana Rutkovska

Diāna Jurēviča

Edīte Tīse

Eva Šmite-Krēgere

Evija Vectēva-Beņislavska

Ēriks Tamanis

Ēvija Karnīte

Ginta Kārkliņa

Ginta Millere

Gita Kalpinova

Gita Kļaviņa

Gunta Medne

Guntars Miemis

Guntra Kuple

Ģirts Helmanis

Ieva Kļaviņa

Ieva Cunska

Ilona Verita Prūse

Ilze Dukāte

Ilze Kausa

Ilze Meldere

Ilze Bule

Ilze Baltraite

Ilze Bračule

Ilze Kirše

Imandra Galandere-Zīle

Imants Spilbergs

Ināra Auziņa

Ināra Brīvvīra

Indra Lapiņa

Indra Bobrovska

Inese Svarinska

Inese France

Inese Ozoliņa

Inese Sirbu

Inese Sudare

Inese Vegnere

Inese Stjade

Ineta Miķelsone

Inga Vjatere

Inga Milča

Inga Meļņicka

Inga Cīrule

Inga Leimane

Ingmārs Kālis

Ingrīda Šmite

Ingūna Lazdiņa-Ķuze

Inita Naumane

Inta Markuna

Irēna Senkāne

Irēna Šuksta

Irita Griga

Irīna Trence

Iveta Morusa

Jānis Ģēģeris

Jānis Rozenbergs

Jānis Pone

Jānis Voits

Jānis Lazdāns

Jeļena Kirejeva

Jeļena Feofilova

Jeļena Malkova

Jevgēnija Jalovecka

Jolanta Gončare

Jūlija Tretjakova

Karīna Zencova

Kaspars Riks

Kaspars Bizuns

Kaspars Āboliņš

Kaspars Braže

Kitija Kairēna

Kristaps Hahelis

Kristians Jelinskis

Kristina Mordaņa

Kristīne Timšane

Kristīne Kaptjuga

Laila Kelmere

Laura Brigmane

Laura Kļaviņa

Lauris Vāvere

Lāsma Spūle-Gorbunova

Liene Apsīte-Berzinska

Ligita Agleniece

Linda Raituma

Linda Ozola

Linda Meļihova

Līga Ozola

Līga Elerte

Lolita Vanaga

Madara Jēkabsone

Maija Kantāne

Marija Sekane

Māris Ervalds

Mārtiņš Linde

Mārtiņš Prikulis

Mudīte Collenkopfa

Oskars Salniņš

Raimonds Baltiņš

Ralfs Zariņš

Regīna Uļjanova

Rimma Tamma

Rita Indāne

Ruta Ļebedeva

Sandija Krūmiņa-Pēkšena

Sandis Putniņš

Sandra Stale

Sandra Platniece

Sandra Kalniņa

Sandra Zagare-Zagurska

Sandra Gīle

Sandra Malnača

Sanita Maļina

Sanita Andersone

Santa Lakševica

Santa Zvaigzne

Sarmīte Strode

Sarmīte Jakuševiča

Sarmīte Pauniņa

Sarmīte Jumīte

Signe Krūmiņa

Silvija Lansmane

Uldis Levans

Una Sīle

Vija Sapežinska

Vineta Parfenkova

Vineta Penava

Vlada Putne

Zanda Gintere

Zane Pūliņa

Zane Rekšāne

Zane Pastore

Žanis Lulle