Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kase

Amatpersonu atalgojums

Izveidots : 15.06.2017. Atjaunots: 12.12.2017.

Izmaksātais atalgojums 2017. gada novembra mēnesī

Agija Svilāne

Agnese Podniece

Agnese Dāboliņa

Agnese Vereba

Aiga Vīksna

Aija Sirmā

Aija Buša

Ainārs Geiba

Aiva Capa

Aivars Reimanis

Anaita Akopjana

Anda Turina

Anda Pudāne

Andrejs Lipskis

Andris Rutkis

Andris Uskāns

Andris Pārups

Anita Brimere

Anita Ozola

Anita Klimane

Anita Popova

Anita Saulīte

Anna Sticere

Annija Vītiņa

Antra Vilcāne

Antra Lange

Armīns Gasjūns

Baiba Svīķe

Beata Briede

Dace Krasovska

Dace Ancāne

Dace Klints

Dace Šmite

Dace Liepiņa

Dace Vecvērdiņa

Daiga Kļaviņa

Dainis Šaripo

Daira Ozoliņa

Dana Strādere

Dana Rutkovska

Diāna Jurēviča

Edīte Tīse

Ēriks Tamanis

Ēvija Karnīte

Ginta Kārkliņa

Ginta Millere

Gita Kalpinova

Gita Kļaviņa

Gunta Medne

Guntars Miemis

Ģirts Helmanis

Ieva Kvile

Ieva Cunska

Ilona Verita Prūse

Ilze Baltraite

Ilze Kausa

Ilze Meldere

Ilze Bračule

Ilze Dukāte

Imandra Galandere-Zīle

Imants Spilbergs

Ināra Auziņa

Ināra Brīvvīra

Indra Lapiņa

Indra Bobrovska

Inese Stjade

Inese France

Inese Ozoliņa

Inese Sirbu

Inese Vegnere

Inese Sudare

Inese Svarinska

Ineta Miķelsone

Inga Vjatere

Inga Milča

Inga Meļņicka

Inga Cīrule

Inga Leimane

Ingmārs Kālis

Ingūna Lazdiņa-Ķuze

Inita Naumane

Inta Markuna

Irēna Senkāne

Irēna Šuksta

Irita Griga

Irīna Trence

Iveta Morusa

Jānis Lazdāns

Jānis Orups

Jānis Rozenbergs

Jānis Pone

Jānis Voits

Jeļena Kirejeva

Jeļena Malkova

Jevgēnija Jalovecka

Jolanta Gončare

Jūlija Tretjakova

Karīna Zencova

Kaspars Riks

Kaspars Bizuns

Kaspars Āboliņš

Kaspars Braže

Kitija Kairēna

Kristaps Hahelis

Kristina Mordaņa

Kristīne Timšane

Kristīne Kaptjuga

Laila Kelmere

Laura Kļaviņa

Lauris Vāvere

Lāsma Spūle-Gorbunova

Liene Apsīte-Berzinska

Ligita Agleniece

Linda Raituma

Linda Ozola

Linda Meļihova

Līga Ozola

Līga Elerte

Lolita Vanaga

Madara Jēkabsone

Maija Kantāne

Marija Sekane

Māris Ervalds

Mārtiņš Linde

Mārtiņš Prikulis

Mudīte Collenkopfa

Oskars Salniņš

Raimonds Baltiņš

Ralfs Zariņš

Regīna Uļjanova

Renāte Ieviņa

Renāte Fjodorova

Rimma Tamma

Rita Indāne

Ruta Ļebedeva

Rūdolfs Krēgers

Sandija Krūmiņa-Pēkšena

Sandis Putniņš

Sandra Gīle

Sandra Platniece

Sandra Kalniņa

Sandra Zagare-Zagurska

Sandra Vītola

Sandra Malnača

Sandra Stale

Sanita Maļina

Santa Lakševica

Santa Zvaigzne

Sarmīte Jumīte

Sarmīte Jakuševiča

Sarmīte Pauniņa

Signe Krūmiņa

Silvija Lansmane

Tatjana Semeņeca

Uldis Levans

Una Sīle

Vineta Parfenkova

Vita Zaharova

Vlada Putne

Zanda Šulca

Zanda Gintere

Zane Pūliņa

Zane Martinsone

Zane Rekšāne

Zane Pastore

Žanis Lulle