Pārlekt uz galveno saturu

Valsts parāda vadība

Ārējā aizņēmuma vērtspapīri

Izveidots : 20.04.2017. Atjaunots: 03.11.2017.

USD denominēti vērtspapīri

ISIN kods Emisijas datums (dd.mm.gggg) Dzēšanas datums (dd.mm.gggg) Fiksētā ienākuma likme Apjoms apgrozībā, USD Dokumentācija Darījuma kopsavilkums
XS0863522149
(Reg S, Stand alone)
12.12.2012 12.01.2020 2,75% 698 069 000 Emisijas prospekts

 

pdf.png

US518417AC46
(144 A, Stand alone)
XS0638326263
(Reg S, Stand alone)
16.06.2011 16.06.2021 5,25% 401 490 000 Emisijas prospekts  
US518417AA89
(144 A, Stand alone)

EUR denominēti vērtspapīri

ISIN kods

Emisijas datums (dd.mm.gggg)

Dzēšanas datums (dd.mm.gggg)

Fiksētā ienākuma likme

Apjoms apgrozībā, EUR

Dokumentācija 

Darījuma kopsavilkums
XS0350977244
(Reg S, Stand alone)
05.03.2008 05.03.2018 5,500% 400 000 000 Emisijas prospekts  
XS1333704713
(Reg S, GMTN)
15.12.2015 15.12.2020 0,500% 550 000 000

Emisijas prospekts 

 

pdf.png

XS1017763100
(Reg S, GMTN)
21.01.2014 21.01.2021 2,625% 1 000 000 000

pdf.png

XS1017790251
(144 A, GMTN)
XS1063399536
(Reg S, GMTN)
30.04.2014 30.04.2024 2,875% 1 000 000 000

pdf.png

XS1295778275
(Reg S, GMTN)
23.09.2015 23.09.2025 1,375% 500 000 000

pdf.png

XS1501554874
(Reg S, GMTN)
  07.10.2026 0,375% 950 000 000  
Emisija 07.10.2016     650 000 000

pdf.png

1.papildemisija 15.02.2017     150 000 000

 

2.papildemisija 07.06.2017     150 000 000

pdf.png

XS1409726731
(Reg S, GMTN)
  16.05.2036 1,375% 850 000 000  
Emisija 16.05.2016     650 000 000

pdf.png

Papildemisija 07.06.2017     200 000 000

pdf.png

XS1566190945
(Reg S, GMTN)
15.02.2017 15.02.2047 2.250% 500 000 000

pdf.png

Avots: Valsts kase

Kopsavilkums par visu Latvijas eiroobligāciju sākotnējās izvietošanas rezultātiem