Pārlekt uz galveno saturu

Valsts parāda vadība

Ārējā aizņēmuma vērtspapīri

Izveidots : 20.04.2017. Atjaunots: 19.05.2020.

USD denominēti vērtspapīri

ISIN kods Emisijas datums (dd.mm.gggg) Dzēšanas datums (dd.mm.gggg) Fiksētā ienākuma likme Apjoms apgrozībā, USD Dokumentācija Darījuma kopsavilkums
XS0638326263
(Reg S, Stand alone)
16.06.2011 16.06.2021 5,25% 401 490 000 Emisijas prospekts  
US518417AA89
(144 A, Stand alone)

EUR denominēti vērtspapīri

ISIN kods

Emisijas datums (dd.mm.gggg)

Dzēšanas datums (dd.mm.gggg)

Fiksētā ienākuma likme

Apjoms apgrozībā, EUR

Dokumentācija 

Darījuma kopsavilkums
XS1333704713
(Reg S, GMTN)
15.12.2015 15.12.2020 0,500% 550 000 000

Emisijas prospekts 

pdf.png

XS1017763100
(Reg S, GMTN)
21.01.2014 21.01.2021 2,625% 1 000 000 000

pdf.png

XS1017790251
(144 A, GMTN)
XS1063399536
(Reg S, GMTN)
30.04.2014 30.04.2024 2,875% 1 000 000 000

pdf.png

XS1295778275
(Reg S, GMTN)
23.09.2015 23.09.2025 1,375% 500 000 000

pdf.png

XS1501554874
(Reg S, GMTN)
  07.10.2026 0,375% 1 500 000 000  
Emisija 07.10.2016     650 000 000

pdf.png

1.papildu laidiens 15.02.2017     150 000 000

pdf.png

2.papildu laidiens 07.06.2017     150 000 000

pdf.png

3.papildu laidiens 26.03.2020     550 000 000 pdf.png
XS1829276275
(Reg S, GMTN)
  30.05.2028 1,125% 500 000 000  
Emisija 30.05.2018     350 000 000

pdf.png

Papildu laidiens 12.09.2018     150 000 000

pdf.png

XS1409726731
(Reg S, GMTN)
  16.05.2036 1,375% 850 000 000  
Emisija 16.05.2016     650 000 000

pdf.png

Papildu laidiens 07.06.2017     200 000 000

pdf.png

XS1566190945
(Reg S, GMTN)
  15.02.2047 2,250% 1 000 000 000  
Emisija 15.02.2017     500 000 000 pdf.png
1.papildu laidiens 30.05.2018     300 000 000

pdf.png

2.papildu laidiens 12.09.2018     200 000 000

pdf.png

XS1953056253
(Reg S, GMTN)
  19.02.2049 1.875% 1 000 000 000  

Emisija

19.02.2019     700 000 000

pdf.png

Papildu laidiens 27.05.2019     300 000 000

pdf.png

XS2156474392
(Reg S, GMTN)
  14.04.2023 0.125% 1 000 000 000  
Emisija 14.04.2020     1 000 000 000   pdf.png

Avots: Valsts kase