Pārlekt uz galveno saturu

Valsts parāda vadība

Bezprocentu obligācijas

Izveidots : 14.06.2017. Atjaunots: 03.10.2017.

Bezprocentu obligācija ir īpašam mērķim paredzēts valsts vērtspapīrs, kam nav fiksētā ienākuma, kuru dzēš par tā nominālvērtību, kas neatrodas publiskajā apgrozībā, nav ieķīlājams un nav atsavināms.

Bezprocentu obligācijas emisijas mērķis ir noteikts Imigrācijas likuma 23.panta 1.daļas 31.punktā, kurš paredz ārzemniekam tiesības pieprasīt termiņuzturēšanās atļauju uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus, ja viņš iegādājas īpašam mērķim noteiktus bezprocentu valsts vērtspapīrus par nominālvērtību 250 000 euro.

Bezprocentu obligācijas emitē saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem „Valsts vērtspapīru izlaišanas noteikumi”.

Lai saņemtu termiņuzturēšanās atļauju Imigrācijas likuma 23.panta 1.daļas 31.punktā paredzētajos gadījumos, ārzemniekam jāiesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (turpmāk – PMLP) Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi" noteiktie dokumenti. Detalizēta informācija par dokumentu iesniegšanas kārtību ir pieejama PMLP mājaslapā.

Bezprocentu obligācijas emitē tikai tad, ja PMLP ir pieņēmusi lēmumu par termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanu ārzemniekam un, ja ārzemnieks ir veicis bezprocentu obligāciju iegādes apmaksu no sev piederoša norēķinu konta, kas atvērts Latvijā reģistrētā kredītiestādē vai ārvalstu kredītiestādes filiālē.