Pārlekt uz galveno saturu

Valsts parāda vadība

Parāda vadības stratēģija

Izveidots : 14.06.2017. Atjaunots: 29.07.2020.

Parāda vadības stratēģija

Likums Par budžetu un finanšu vadību nosaka, ka tikai finanšu ministrs valsts vārdā var ņemt aizņēmumus gadskārtējā valsts budžeta likumā atļautajos apmēros un tikai valsts budžeta finansiālā deficīta finansēšanai, valsts parāda refinansēšanai un mērķiem, kas noteikti gadskārtējā valsts budžeta likumā.

Valsts aizņēmumu lietas atbilstoši finanšu ministra pilnvarojumam kārto Valsts kase, nodrošinot valsts parāda vadību saskaņā ar finanšu ministra apstiprināto Valsts parāda un naudas līdzekļu vadības stratēģiju.