Valsts budžeta iestāžu izdevumi
Pārskatu par valsts budžeta iestāžu dienā veiktajiem valsts budžeta izdevumiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām ir iespējams sagatavot par konkrētu datumu, sākot ar 2011.gada pirmo darba dienu līdz kalendāra izvēlnē pieejamajam datumam – divas darba dienas pirms kārtējās dienas datuma.

Datums:
Attēla kods:
 


Valsts budžeta iestāžu izdevumu datu bāzes lietotājiem bez rakstiskas saskaņošanas ar Valsts kasi aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas informācijas pieprasīšanai no datu bāzes.
Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017