Budžetā veiktā maksājuma pārbaude

Valsts kase ir izveidojusi maksājuma datu pārbaudes formu, ar kuras palīdzību ir iespēja pārliecināties vai maksātāja veiktais maksājums ir saņemts norādītajā valsts budžeta kontā Valsts kasē. Lai veiktu maksājumu datu pārbaudi, ievadiet konta izrakstā norādīto unikālo maksājuma rīkojuma reģistrācijas numuru (tiek apzīmēts ar maksājuma references numuru, darījuma reģistrācijas numuru, arhivāro numuru vai citu maksājumu pakalpojuma sniedzēja norādītu apzīmējumu). Maksājumu datu pārbaudi var veikt tikai maksājumiem, kas veikti Latvijā reģistrētā maksājumu iestādē (kredītiestādē), izmantojot maksātāja maksājumu kontu.

Maksājuma references (darījuma reģistrācijas) numurs:
Lūdzu, ievadiet attēlā redzamo drošības kodu!
 
 

Latvijā reģistrēto maksājumu iestāžu maksājuma reģistrācijas numuru formāti, kas tiek piešķirti veiktajiem iekšzemes maksājumiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr. 972 «Noteikumi par kārtību, kā veicami maksājumi valsts budžetā un tie atzīstami par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinos ar valsts budžetu» noteikto kārtību ar 2012.gada 1.septembri ar bankas (tajā skaitā internetbankas, pasta u.c.) starpniecību veiktais maksājums ir atzīstams par saņemtu valsts budžetā, ja Valsts kase no bankas saņemto maksājamu ir darījusi pieejamu maksātāja norādītajā valsts budžeta kontā Valsts kasē. Ar 2012.gada 1.septembri maksātājam nav pienākums valsts budžeta maksājumus administrējošai institūcijai (izņemot tiesu iestādei un zvērinātam tiesu izpildītājam) kā samaksas apliecinājumu uzrādīt maksājuma dokumentu, kurā ir norādīts skaidri salasāms maksātāja vārds, uzvārds vai nosaukums, un to ir parakstījis maksātājs vai ar spiedogu un parakstu apliecinājis maksājumu pakalpojumu sniedzējs.

Budžetā veiktā maksājuma pārbaudes pakalpojuma lietotājiem bez rakstiskas saskaņošanas ar Valsts kasi aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas informācijas pieprasīšanai.

Projekts realizēts Eiropas reģionālā attīstības fonda finansētā projekta „Valsts kases tiešsaistes datu apmaiņas sistēmas pilnveidošana” Nr. 3DP/3.2.2.1.1/10/IPIA/CFLA/001 ietvaros.

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017