Grāmatvedības departaments
Publicēts: 23.11.2007   |   Atjaunots: 12.12.2014

Grāmatvedības departaments
 
Galvenās funkcijas:

  • sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijai Valsts kases budžeta projektu ar paskaidrojumiem nākamajam saimnieciskajam gadam pa visām programmām un apakšprogrammām
  • nodrošināt grāmatvedības uzskaites organizāciju atbilstoši grāmatvedības instrukcijai valsts budžeta iestādēm
  • veikt norēķinus ar juridiskām un fiziskām personām
  • nodrošināt, ka Valsts kasei piešķirtie budžeta līdzekļi tiek izlietoti pareizi un ekonomiski atbilstoši piešķirtajiem asignējumiem un paredzētajiem mērķiem saskaņā ar apstiprinātām izdevumu tāmēm, kā arī
  • uzraudzīt materiālo un nemateriālo vērtību saglabāšanu to glabāšanas un ekspluatācijas vietās
  • sagatavot Valsts kases budžeta izpildes pārskatus un paskaidrojumus

 Departamenta direktore - Inese Stjade 
 Departaments direktora vietniece - Ilze Baltraite
 Departaments direktora vietniece - Inita Naumane

 Grāmatvede - Ingrīda Šmite 
 Grāmatvede - Vineta Penava

 Grāmatvede - Inese Rubīne

 

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094222
Fakss 67094220
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094368; 67094299
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2015