Informācija par klasifikācijām
Publicēts: 20.11.2007   |   Atjaunots: 16.02.2016

Informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar budžeta klasifikāciju piemērošanu, sniegs Finanšu ministrijas Finanšu vadības un metodoloģijas departamenta darbinieki pa tālruni 67095498.
Informācija par ieņēmumu un izdevumu klasifikācijas kodiem pa sektoriem pieejama arī Finanšu ministrijas mājas lapā.

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017