Kontu atvēršana
Publicēts: 21.11.2007   |   Atjaunots: 28.07.2017

Lai atvērtu kontu (izņemot valsts budžeta asignējumu saņemšanai ) Valsts kasē, jāiesniedz šādi dokumenti:

Pieteikums par konta atvēršanu jāaizpilda datorrakstā un – papīra formā, apliecinātu ar parakstu, jānosūta vai jāiesniedz Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050, vai elektroniska dokumenta veidā, apliecinātu ar drošu elektronisko parakstu, jānosūta uz e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv.

Klients, kuram uz pieteikuma par konta atvēršanu iesniegšanas brīdi Valsts kasē nav atvērtu kontu, ir jāiesniedz parakstu paraugu kartīte. Pēc informācijas saņemšanas par konta atvēršanu, lai no konta veiktu maksājumus, ir jāiesniedz pieteikums par budžeta elektronisko norēķinu sistēmas „eKase” lietošanu. Vairāk informācijas par Budžeta elektroniskās sistēmas eKase lietošanu šeit.

Valsts kasei ir tiesības pieprasīt no klienta papildu informāciju, kas ir nepieciešama klienta konta atvēršanai vai slēgšanai.

Valsts kase triju darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas atver kontu un vienas darbdienas laikā pēc konta atvēršanas nosūta klientam informāciju uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi, esošajiem klientiem informācija par konta atvēršanu ir pieejama arī budžeta elektronisko norēķinu sistēmā „eKase”.

Par esoša konta izmantošanu citam projektam vai pasākumam informāciju skatīt šeit.

Sīkāku informāciju par kontu atvēršanu var saņemt, sūtot jautājumus uz e-pasta adresi: biud@kase.gov.lv vai sazinoties ar Valsts kases Budžeta izpildes un uzraudzības departamenta darbiniekiem: tālr. 67094245, 67094328, 67094244, 67094258

Iesniedzamie dokumenti ir sagatavoti PDF formātā. Ja gadījumā jūsu dators nav aprīkots ar Adobe Reader programmatūru, izmantojiet norādīto saiti, lai lejuplādētu jaunāko versiju Adobe Reader.

 

 

 

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017