Jaunumi

Trešdien, 7.decembrī, tika izsolītas valsts obligācijas ar dzēšanas termiņu 2019.gada 12.februārī.

Trešdien, 7.decembrī notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole un nekonkurējošā valsts vērtspapīru izsole.

Valsts ieņēmumu dienests atgādina, ka, ar 2017.gadu, tiek ieviests minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts (turpmāk –iemaksu objekts), no kura darba devējam par saviem darbiniekiem jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – minimālās iemaksas), tādējādi nodrošinot, ka darbinieki ir sociāli aizsargāti arī grūtniecības vai slimības gadījumā, kā arī, darba gaitām noslēdzoties, saņems vecuma pensiju.

Piektdien, 25. novembrī, starptautiskā kredītreitingu aģentūra S&P Global paziņoja par Latvijas kredītreitinga ilgtermiņa saistībām vietējā un ārvalstu valūtā saglabāšanu „A-” līmenī, saglabājot arī stabilu nākotnes prognozi (outlook).

 

Piektdien, 4. novembrī starptautiskā kredītreitingu aģentūra „Fitch Ratings” paziņojusi par Latvijas kredītreitinga ilgtermiņa saistībām vietējā un ārvalstu valūtā saglabāšanu „A-” līmenī, saglabājot arī stabilu nākotnes prognozi (outlook).

Turpinot līdzšinējo sadarbību, Valsts kase rīko ikgadējo vienas dienas informatīvo semināru ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību atbildīgajiem finanšu darbiniekiem „2016. gada pārskats un finanšu informācija”.

Sagatavots valsts parāda vadības biļetens, kurā atspoguļota Valsts kases īstenotās valsts parāda vadības attīstība 2016.gada 3.ceturksnī.

Starptautiskā kredītreitingu aģentūra “Moody`s Investors Service” š.g. 20.oktobrī ir publicējusi ikgadējo ziņojumu, kurā informē, ka Latvijai noteiktais kredītreitings A3 līmenī tiek nodrošināts, pateicoties valdības sasniegumiem strukturālo reformu īstenošanā, lai mazinātu makroekonomikas nelīdzsvarotību un uzlabotu valsts finanšu stāvokli. Pozitīvi tiek vērtēts zemais vispārējās valdības parāda līmenis.

Trešdien, 12.oktobrī, tika izsolītas valsts obligācijas ar dzēšanas termiņu 2019.gada 12.februārī.

Trešdien, 12.oktobrī notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole un nekonkurējošā valsts vērtspapīru izsole.

Arhīvs
Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094222
Fakss 67094220
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2016