Jaunumi

Sagatavots valsts parāda vadības biļetens, kurā atspoguļota Valsts kases īstenotās valsts parāda vadības attīstība 2015.gada 2.ceturksnī.

Trešdien, 22.jūlijā, tika izsolīti 12 mēnešu valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2016.gada 22.jūlijā.

Trešdien, 22.jūlijā, notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole un nekonkurējošā valsts vērtspapīru izsole.

Trešdien, 08.jūlijā, tika izsolīti 5 gadu valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2020.gada 05.jūnijā. Fiksētas likmes vērtspapīru izsolē tika pārdotas 5 gadu obligācijas 6,0 milj. EUR apjomā pēc nominālvērtības.

Trešdien, 08.jūlijā, notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole un nekonkurējošā valsts vērtspapīru izsole.

Trešdien, 17.jūnijā, tika izsolīti 3 gadu valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2018.gada 23.janvārī.

Trešdien, 17.jūnijā, notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole un nekonkurējošā valsts vērtspapīru izsole.

Trešdien, 03.jūnijā, tika izsolīti 5 gadu valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2020.gada 05.jūnijā.

 

Piektdien, 29. maijā, starptautiskā reitingu aģentūra Standard&Poor's paziņojusi par Latvijas kredītreitinga ilgtermiņa saistībām vietējā un ārvalstu valūtā saglabāšanu „A-” līmenī, saglabājot arī stabilu nākotnes prognozi (outlook).

Trešdien, 3.jūnijā, notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole un nekonkurējošā valsts vērtspapīru izsole.

Arhīvs
Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094222
Fakss 67094220
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094368; 67094299
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2015