Jaunumi

Trešdien, 24.septembrī, notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole un nekonkurējošā valsts vērtspapīru izsole.

 

Trešdien, 3. septembrī, tika izsolīti 12 mēnešu valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2015.gada 4.septembrī.

Trešdien, 3. septembrī, tika izsolīti 12 mēnešu valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2015.gada 4.septembrī.

Trešdien, 3.septembrī, notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole un nekonkurējošā valsts vērtspapīru izsole.

Sagatavots centrālās valdības parāda vadības 2. ceturkšņa biļetens par 2014. gadu. Biļetenā atspoguļota Valsts kases īstenotās centrālās valdības parāda vadības attīstība 2. ceturksnī 2014. gadā.

Trešdien, 23.jūlijā, tika izsolīti 5 gadu valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2019.gada 21.novembrī. Ceturtdien, 24. jūlijā, notikušajā fiksētas likmes vērtspapīru izsolē tika pārdotas visas Valsts kases piedāvātās 5 gadu obligācijas 4 milj. EUR apjomā pēc nominālvērtības.

Trešdien, 23.jūlijā, tika izsolīti 5 gadu valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2019.gada 21.novembrī.

Š.g. 18.jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta 2014.gada 15.jūlija noteikumi Nr.397 „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1220 „Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība””.

Trešdien, 23.jūlijā, notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole un ceturtdien, 24.jūlijā, notiks nekonkurējošā valsts vērtspapīru izsole.

Trešdien, 9. jūlijā, tika izsolīti 12 mēnešu valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2015.gada 10.jūlijā. Ceturtdien, 10. jūlijā, notikušajā fiksētas likmes vērtspapīru izsolē tika pārdotas visas Valsts kases piedāvātās 12 mēnešu parādzīmes 3 milj. EUR apjomā pēc nominālvērtības.

Arhīvs
Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094222
Fakss 67094220
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094368; 67094299
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2014