POS termināļa darba vietas sagatavošanas prasības
Publicēts: 27.06.2012   |   Atjaunots: 27.06.2012

POS termināļa darba vietas sagatavošanas prasības

1. POS terminālis jāuzstāda sausā vietā, kura ir pasargāta no nejaušas dažādu šķidrumu nokļūšanas uz POS termināļa virsmas vai tā iekšienē.

2. POS termināļa uzstādīšanas vietas tuvumā nedrīkst atrasties augsta sprieguma ierīces, vai ierīces, kas rada magnētisko lauku un ietekmē termināļa darbību.

3. POS terminālis jāuzstāda blakus kases aparātam vai vietā, kur notiek norēķini par pakalpojumiem, naudas operācijas.

4. Karšu Apstrādes Centrs POS termināli uzstāda tikai tad, kad uzstādīšanas vietā ir nodrošināta elektrības un stabila (ne vairāk kā 20% nesekmīgu datu apmaiņas mēģinājumu) sakaru līnijas darbība.

5. Lai POS termināli varētu pieslēgt pie telefona un elektrības līnijām, nepieciešams ierīkot:

  • telefona līnijas kontaktkārbu (RJ 11C - sk. zīmējumu) ne tālāk kā 1.5 metrus no paredzamās termināļa atrašanās vietas, 
  • ~220 V sprieguma tīkla kontaktligzdu ar zemējumu ne tālāk kā 3 metrus no paredzamās termināļa atrašanās vietas.

Kontaktkārba RJ 11 C

6. Lai POS termināli varētu pieslēgt pie interneta un elektrības līnijām, nepieciešams nodrošināt:

  • pastāvīgu interneta pieslēgumu (var būt gan statiskā, gan dinamiskā IP adrese),
  • brīvu pieeju uz šādiem portiem: 18003; 11760 un šādai IP adresei: 195.160.171.96,
  • pietiekama garuma etherneta kabeli (parasts datora kabelis ar konektoru RJ45),
  • ~220 V sprieguma tīkla kontaktligzdu ar zemējumu ne tālāk kā 3 metrus no paredzamās termināla atrašanās vietas.

7. Lai POS termināli varētu pieslēgt pie CDMA modema un elektrības līnijām, nepieciešams nodrošināt:

  • CDMA modemu FCT-CDMA.29/M ne tālāk kā 1.5 metrus no paredzamās POS termināļa atrašanās vietas,
  • speciālu kabeli, ar kuru POS termināli var pieslēgt pie seriālā porta (ja CDMA līniju apkalpo TRIATEL),
  • Ja CDMA līniju apkalpo Lattelecom, kabelis uzstādīšanai no LTC tiek piegādāts Karšu Apstrādes Centram jau pirms uzstādīšanas,
  • ~220 V sprieguma tīkla kontaktligzdu ar zemējumu ne tālāk kā 3 metrus no paredzamās POS termināļa atrašanās vietas.

8. Lai varētu uzstādīt GSM POS termināli nepieciešams pasūtīt telekomunikāciju operatoram (LMT, Tele2, Bite) SIM karti ar šādiem parametriem:

  • GSM datu pārraides karte ar datu numuru,
  • datu zvana ātrums 9600 kbps,
  • jābūt atslēgtai PIN pieprasīšanai,
  • jābūt labam tīkla pārklājumam.
Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017