2016.gada maijā Latvija emitē ilgtermiņa obligācijas ar līdz šim visgarāko - 20 gadu - termiņu
Publicēts: 13.05.2016   |   Atjaunots: 14.06.2017

ŠIS PAZIŅOJUMS NAV PAREDZĒTS PUBLICĒŠANAI VAI IZPLATĪŠANAI TIEŠI VAI NETIEŠI AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS, AUSTRĀLIJĀ, KANĀDĀ, LIELBRITĀNIJĀ, JAPĀNĀ VAI JEBKURĀ CITĀ JURISDIKCIJĀ, KURĀ TO DARĪT BŪTU NELIKUMĪGI.

 

Otrdien, 10. maijā, Latvija emitēja obligācijas 650 miljonu eiro apmērā ar līdz šim visgarāko – 20 gadu –  termiņu Latvijas vēsturē. Tāpat tās tika izlaistas ar vēsturiski viszemāko aizņemšanās likmi ilgtermiņa finansējumam – fiksēto procentu (kupona) likmi 1,375 % gadā (ienesīgums 1,514 %). Pieprasījums pēc Latvijas obligācijām trīs reizes pārsniedza piedāvājumu.

Ar šo 20 gadu emisiju Latvija nodrošināja tikpat zemu kuponu, kāds tika nofiksēts pagājušā gada septembrī, emitējot 10 gadu obligācijas. Vienlaikus tika sasniegta zemākā aizņemšanās procentu likme Centrālās un Austrumeiropas valstu grupā.

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola pauž atzinību par sekmīgo obligāciju emisiju: „Jau ilgāku laiku Valsts kase rūpīgi vēroja starptautisko kapitāla tirgu notikumu attīstību un šobrīd noslēdz saimnieciski izdevīgu darījumu, emitējot līdz šim garākā termiņa obligācijas, likmēm atrodoties tuvu vēsturiski zemākajiem līmeņiem. Darījums ne vien ļaus pārfinansēt iepriekš uzņemtās saistības un samazināt valsts parāda apkalpošanas izmaksas, bet arī nodrošinās pieeju lētākiem finanšu resursiem mūsu budžetam.”

Darījumā piedalījās ap 140 investoriem no dažādām valstīm. Investori galvenokārt pārstāvēja Eiropu (Vāciju, Lielbritāniju, Skandināviju, un citas valstis), tādējādi turpinot apliecināt augstas kvalitātes investoru uzticību Latvijai kā emitentam.

Emisijas vadošās bankas bija JP Morgan, HSBC, Natixis un Swedbank.

Saskaņā ar Valsts kases operatīvajiem datiem centrālās valdības parāds pirmā ceturkšņa beigās bija 8,4 miljardi eiro jeb ap 33% no 2016. gadam prognozētā iekšzemes kopprodukta.

Iepriekšējā Latvijas obligāciju emisija starptautiskajos finanšu tirgos notika 2015. gada decembrī, kad tika emitētas piecu gadu obligācijas 550 miljonu eiro apmērā ar fiksēto procentu (kupona) likmi 0,5% gadā (ienesīgums 0,532%).


Izcenoto obligāciju kopsavilkums

Emitents Latvijas   Republika
Reitings A3/ A- /A-
Formāts Reg S Registered
Dzēšanas datums 2036.gada 16.maijs (20 gadi)
Apjoms EUR 650,000,000
Fiksētā ienākumu likme 1,375%
Cena 97.617
Uzcenojums virs EUR bāzes likmes (20 gadu Mid SWAP) + 50 bp
Likumdošana Anglijas
Emisijas datums 2016.gada 16.maijs
Birža Luksemburgas
Emisijas vadošās bankas HSBC/ JP Morgan/ Natixis/ Swedbank

Investoru sadalījums

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017