Kontu slēgšana
Publicēts: 13.12.2007   |   Atjaunots: 10.08.2017

Lai slēgtu kontu Valsts kasē, klientam jāiesniedz pieteikums par konta slēgšanu.

Pieteikums par konta slēgšanu jāaizpilda datorrakstā un – papīra formā, apliecinātu ar parakstu, jānosūta vai jāiesniedz Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050, vai elektroniska dokumenta veidā, apliecinātu ar drošu elektronisko parakstu, jānosūta uz e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv.

Ja kontā ir līdzekļu atlikums, pieteikumā jānorāda kontu, uz kuru pārgrāmatot atlikumu, un normatīvajos aktos budžeta klasifikācijas jomā noteikto klasifikācijas kodu.

Valsts kasei ir tiesības pieprasīt no klienta papildu informāciju, kas ir nepieciešama klienta konta slēgšanai, kā arī neslēgt kontu līdz brīdim, kamēr klients nav nokārtojis visas saistības attiecībā uz Valsts kases nodrošinātajiem maksājumu pakalpojumiem.

Valsts kases nodrošināto maksājumu pakalpojumu lietošanas pārtraukšana un kontu slēgšana neatbrīvo klientu vai tā saistību pārņēmēju no saistību, kas izriet no maksājumu pakalpojumu lietošanas, pilnīgas izpildes.

Sīkāku informāciju par kontu slēgšanu var saņemt, sūtot jautājumus uz e-pasta adresi: biud@kase.gov.lv vai sazinoties ar Valsts kases Budžeta izpildes un uzraudzības departamenta darbiniekiem: tālr. 67094245, 67094328, 67094244, 67094258

Iesniedzamie dokumenti ir sagatavoti PDF formātā. Ja gadījumā jūsu dators nav aprīkots ar Adobe Reader programmatūru, izmantojiet norādīto saiti, lai lejuplādētu jaunāko versiju Adobe Reader.

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017