Darbinieku kontaktinformācija
Publicēts: 08.11.2007   |   Atjaunots: 07.09.2017

Valsts kases e-pasts: kase@kase.gov.lv .

 

Ja vēlaties sazināties ar Valsts kases darbiniekiem ar e-pasta starpniecību, lūdzu rakstiet e-pastu pēc šāda parauga: vards.uzvards@kase.gov.lv (neizmantojot mīkstinājuma zīmes un garumzīmes).

 

Pārvaldnieks

Kaspars Āboliņš

67 094 222

Pārvaldnieka vietnieks

Jānis Pone

67 094 227

Pārvaldnieka vietniece

Gunta Medne

67 094 216

     

Birojs

   

Vadītāja

Zanda Gintere

67 094 214

Vadītāja vietniece

Sandra Gīle

67 094 337

Vadītāja vietniece

Jeļena Feofilova

67 094 278

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Eva Šmite-Krēgere

67 094 324,
mob.t..: 26499049

Pārvaldnieka palīdze

Anda Francberga

67 094 222

Vecākā lietvede

Aiga Bērziņa

67 094 221

Vecākā lietvede

Anna Čergeiko

67 094 348

     

Juridiskais departaments

   

Departamenta direktore

Sarmīte Jumīte

67 094 206

Departamenta direktora vietnieks

Ralfs Zariņš

67 094 223

Departamenta direktora vietniece

Gita Kalpinova

67 094 354

Juriskonsulte

Sarmīte Pauniņa

67 094 225

Juriskonsulte

Kristīne Timšane

67 094 234

Juriskonsulte

Anna Sticere

67 094 226

Eiropas lietu departaments

   

Departamenta direktore

Karīna Zencova

67 094 318

Departamenta direktora vietniece

Anda Pudāne

67 094 271

Departamenta direktora vietniece

Santa Lakševica

67 094 344

Vecākā referente

Inga Milča

67 094 391

Vecākā referente

Inga Cīrule

67 094 395

Vecākais referents

Kaspars Braže

67 094 228

Vecākais referents

Liene Apsīte-Berzinska

67 094 356

Vecākā referente

Regīna Uļjanova

67 094 356

Vecākais referents

Ingmārs Kālis

67 503 943

     

Iekšējā audita departaments

   

Departamenta direktore

Agnese Vereba

67 094 254

Departamenta direktora vietniece

Ginta Millere

67 094 357

Departamenta direktora vietniece

Ināra Auziņa

67 094 253

Informācijas sistēmu auditore

Anita Saulīte

67 094 365

     

Personāla departaments

   

Departamenta direktore

Inga Vjatere

67 094 281

Departamenta direktora vietniece

Inese Svarinska

67 094 350

Personāla speciāliste

Līga Elerte

67 094 277

     

Grāmatvedības departaments

   

Departamenta direktore

Inese Stjade

67 094 204

Departamenta direktora vietniece

Ilze Baltraite

67 094 279

Departamenta direktora vietniece

Inita Naumane

67 094 366

Grāmatvede

Ingrīda Šmite

67 094 280

Grāmatvede

Vineta Penava

67 094 369

Grāmatvede

Baiba Jansone

67 094 323

Infrastruktūras apsaimniekošanas departaments

 

Departamenta direktors

Ainārs Geiba

67 094 282, mob.26510352

Departamenta direktora vietniece

Anita Ozola

67 094 285

Darba aizsardzības vecākā speciāliste

Sanita Andersone

67 094 361

Vecākā eksperte

Dace Klints

67 094 263

Vecākā eksperte

Anna Lāce

67 094 284

Tehniskais strādnieks

Andris Apinis

67 094 283

Vecākais elektrisko sistēmu inženieris

Iļja Terentjevs

67 094 311

   

Kvalitātes un risku vadības departaments

 

Departamenta direktore

Imandra Galandere-Zīle

67 094 203

Departamenta direktora vietniece

Ilze Kausa

67 094 202

Departamenta direktora vietniece

Ingūna Lazdiņa-Ķuze

67 094 353

Kvalitātes vadības sistēmu speciālists

Zane Pūliņa

67 094 347

Vecākais eksperts

Lauris Vāvere

67 094 389

Starptautiskās sadarbības departaments

 

Departamenta direktors

Andris Pārups

67 094 334

Departamenta direktora vietniece

Zane Martinsone

67 094 224

Vecākā referente

Sandra Stale

67 094 346

Vecākā referente

Signe Krūmiņa

67 094 342

     

Finanšu resursu departaments

 

Departamenta direktora vietniece

Inese Sudare

67 094 388

Departamenta direktora vietniece

Linda Raituma

67 094 345

Vecākais eksperts

Andis Priekulis

67 094 207

Vecākā eksperte

Sandra Platniece

67 094 340

Vecākā eksperte

Kristina Mordaņa

67 094 289

Vecākā eksperte

Edīte Tīse

67 094 325

Vecākais eksperts

Kristaps Hahelis

67 094 355

Vecākais eksperts

Rūdolfs Krēgers

67 094 367

     

Finansēšanas departaments

 

Departamenta direktors

Armīns Gasjūns

67 094 208

Departamenta direktora vietniece

Indra Bobrovska

67 094 229

Vecākā eksperte

Ināra Brīvvīra

67 094 394

Vecākā eksperte

Ēvija Karnīte

67 094 233

Vecākā eksperte

Sandra Vītola

67 904 231

Vecākā eksperte

Santa Zvaigzne

67 094 232

   

Finanšu risku vadības departaments

 

Departamenta direktors

Jānis Rozenbergs

67 094 235

Departamenta direktora vietniece

Jeļena Kirejeva

67 094 238

Departamenta direktora vietnieks

Sandis Putniņš

67 094 288

Vecākā eksperte

Madara Jēkabsone

67 094 237

Vecākā eksperte

Rita Indāne

67 094 236

Vecākā eksperte

Sanita Maļina

67 094 315

Prognozēšanas un finanšu plānošanas departaments

 

Departamenta direktore

Jevgēnija Jalovecka

67 094 241

Departamenta direktora vietniece

Marija Sekane

67 094 386

Vecākā eksperte

Dana Rutkovska

67 094 243

Vecākā eksperte

Dace Vecvērdiņa

67 094 240

Budžeta izpildes un uzraudzības departaments

 

Departamenta direktore

Anita Popova

67 094 246

Departamenta direktora vietniece

Dace Krasovska

67 094 339

Vecākais eksperts

Dainis Šaripo

67 094 328

Vecākā eksperte

Dana Strādere

67 094 244

Vecākā eksperte

Vita Zaharova

67 094 245

Vecākā eksperte

Ilze Dukāte

67 094 258

     

Norēķinu departaments

   

Departamenta direktore

Aiga Vīksna

67 094 211

Departamenta direktora vietnieks

Uldis Levans

67 094 276

Departamenta direktora vietniece

Vlada Putne

67 094 381

Kredītu daļa

   

Daļas vadītāja

Jūlija Tretjakova

67 094 379

Daļas vadītāja vietniece

Jolanta Gončare

67 094 272

Vecākā eksperte

Inese France

67 094 266

Vecākā eksperte

Dace Ancāne

67 094 270

Vecākā eksperte

Rimma Tamma

67 094 333

Vecākā eksperte

Beata Briede

67 094 312

Vecākā eksperte

Inese Vegnere

67 094 382

Vecākā eksperte

Dace Liepiņa

67 094 392

Eiropas Savienības maksājumu daļa

 

Daļas vadītāja

Agnese Dāboliņa

67 094 268

Daļas vadītāja vietniece

Baiba Svīķe

67 094 336

Vecākā eksperte

Gita Kļaviņa

67 094 274

Vecākā eksperte

Annija Vītiņa

67 094 393

Uzskaites un kontroles daļa

   

Daļas vadītāja

Inga Leimane

67 094 267

Daļas vadītāja vietnieks

Zane Pastore

67 094 261

Vecākā eksperte

Mudīte Collenkopfa

67 094 305

Vecākā eksperte

Ilona Verita Prūse

67 094 370

Vecākā eksperte

Inta Markuna

67 094 315

Vecākā eksperte

Sandra Zagare-Zagurska

67 094 380

Pārskatu departaments

   

Departamenta direktore

Ligita Agleniece

67 094 249

Departamenta direktora vietniece

Irēna Šuksta

67 094 210

Departamenta direktora vietniece

Vineta Parfenkova

67 094 248

Vecākā eksperte

Sandija Krūmiņa-Pēkšena

67 094 384

Vecākā eksperte

Daiga Kļaviņa

67 094 247

Vecākā eksperte

Silvija Lansmane

67 094 239

Vecākā eksperte

Ilze Meldere

67 094 309

Vecākā eksperte

Iveta Morusa

67 094 338

Vecākā eksperte

Daira Ozoliņa

67 094 399

Vecākā eksperte

Irīna Trence

67 094 250

Vecākā eksperte

Maija Kantāne

67 094 286

Vecākā eksperte

Linda Ozola

67 094 385

Vecākā eksperte

Laila Kelmere

67 094 371

Vecākā eksperte

Lāsma Spūle-Gorbunova

67 094 320

Vecākā eksperte

Ineta Miķelsone

67 094 398

Vecākā eksperte

Inese Sirbu

67 094 257

Vecākā eksperte

Jeļena Malkova

67 094 321

Vecākā eksperte

Sarmīte Jakuševiča

67 094 375

Vecākais eksperts

Ēriks Tamanis

67 094 334

     

Informātikas departaments

   

Departamenta direktors

Mārtiņš Linde

67 094 308

Informācijas sistēmu administrēšanas daļa

 

Departamenta direktora vietnieks – daļas vadītājs

Guntars Miemis

67 094 372

Daļas vadītāja vietnieks

Andrejs Lipskis

67 094 330

Vecākais eksperts

Māris Ervalds

67 094 330

Vecākais eksperts

Oskars Salniņš

67 094 319

Infrastruktūras uzturēšanas daļa

 

Daļas vadītājs

Andris Rutkis

67 094 256

Daļas vadītāja vietnieks

Jānis Lazdāns

67 094 316

Vecākais eksperts

Raimonds Baltiņš

67 094 219

Vecākais eksperts

Aivars Strapčs

67 094 387

Informācijas tehnoloģiju attīstības daļa

 

Daļas vadītāja

Antra Lange

67 094 373

Daļas vadītājas vietnieks

Imants Spilbergs

67 094 352

Vecākā eksperte

Linda Meļihova

67 094 218

Vecākais eksperts

Jānis Voits

67 094 205

Vecākais eksperts

Žanis Lulle

67 094 313

Vecākais eksperts

Kaspars Bizuns

67 094 292

Vecākā eksperte

Tatjana Semeņeca

67 094 298

     

Klientu apkalpošanas un pakalpojumu attīstības departaments

Departamenta direktors

Mārtiņš Prikulis

67 094 291

Pakalpojumu attīstības daļa

   

Daļas vadītāja

Ieva Cunska

67 094 390

Vecākā eksperte

Indra Lapiņa

67 094 201

Vecākā eksperte

Anaita Akopjana

67 094 306

Vecākā eksperte

Zane Rekšāne

67 094 251

Vecākā eksperte

Irita Griga

67 094 397

Klientu apkalpošanas daļa

   

Daļas vadītāja

Ginta Kārkliņa

67 094 217

Daļas vadītāja vietniece

Antra Vilcāne

Vecākā eksperte

Sandra Kalniņa

67 094 368

Vecākā eksperte

Anita Brimere

Vecākā eksperte

Anita Klimane

Vecākā eksperte

Laura Kļaviņa

Vecākā eksperte

Dace Liepiņa

Vecākā eksperte

Ruta Ļebedeva

Vecākā eksperte

Līga Ozola**

Vecākā eksperte

Inese Ozoliņa

Vecākais eksperts

Kaspars Riks

Vecākā eksperte

Una Sīle

Vecākā eksperte

Agija Svilāne

Vecākā eksperte

Dace Šmite

Vecākā eksperte

Lolita Vanaga

Vecākā eksperte

Renāte Fjodorova

Vecākā eksperte

Kitija Kairēna

Vecākā eksperte

Aiva Capa

 

* e-pasts: vards.uzvards.nd@kase.gov.lv
** e-pasts: vards.uzvards.kapad@kase.gov.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017