Darbinieku kontaktinformācija
Publicēts: 08.11.2007   |   Atjaunots: 19.06.2014

 

Valsts kases e-pasts: kase@kase.gov.lv .

 

Ja vēlaties sazināties ar Valsts kases darbiniekiem ar e-pasta starpniecību, lūdzu rakstiet e-pastu pēc šāda parauga: vards.uzvards@kase.gov.lv (neizmantojot mīkstinājuma zīmes un garumzīmes).

 

Pārvaldnieks

Kaspars Āboliņš

67 094 222

Pārvaldnieka vietnieks

Jānis Pone

67 094 227

Pārvaldnieka vietniece

Gunta Medne

67 094 216

 

 

 

Birojs

 

 

Vadītāja

Zanda Gintere

67 094 214

Vadītājas vietniece

Sandra Gīle

67 094 337

Vadītājas vietniece

Jeļena Feofilova

67 094 278

Preses sekretāre

Eva Dzelme

67 094 324,
mob.: 26499049

Administratore

Anda Praškeleviča

67 094 222

Vecākā lietvede

Aiga Bērziņa

67 094 221

Vecākā lietvede

Anna Čergeiko

67 094 348

 

 

 

Juridiskais departaments

 

 

Direktore

Sarmīte Jumīte

67 094 206

Direktores vietnieks

Ralfs Zariņš

67 094 223

Direktores vietniece

Gita Kalpinova

67 094 354

Juriskonsulte

Sarmīte Pauniņa

67 094 225

Juriskonsulte

Anna Sticere

67 094 226

Juriskonsulte

Kristīne Rjabko

67 094 234

 

 

 

Eiropas lietu departaments

 

 

Direktore

Karīna Zencova

67 094 318

Direktores vietniece

Anda Pudāne

67 094 271

Direktores vietniece

Santa Lakševica

67 094 344

Vecākā referente

Inga Milča

67 094 391

Vecākais referents

Kaspars Braže

67 094 228

Vecākais referents

Liene Apsīte-Berzinska

67 094 356

Vecākais referents

Nauris Bertmanis

67 094 395

Vecākā referente

Regīna Uļjanova

67 094 356

 

 

 

Iekšējā audita departaments

 

 

Direktore

Agnese Šteina-Konceviča

67 094 254

Direktores vietniece

Ingrīda Ivanova

67 094 364

Direktores vietniece

Ginta Millere

67 094 357

Iekšējais auditors

Uldis Lubāns

67 094 255

Informācijas sistēmu auditore

Anita Saulīte

67 094 365

 

 

 

Personāla departaments

 

 

Direktore

Inga Vjatere

67 094 281

Direktores vietniece

Inese Svarinska

67 094 350

Personāla speciāliste

Anda Kriviša

67 094 277

 

 

 

Grāmatvedības departaments

 

 

Direktore

Inese Stjade

67 094 204

Direktores vietniece

Ilze Baltraite

67 094 279

Grāmatvede

Ingrīda Šmite

67 094 280

Grāmatvede

Vineta Penava

67 094 369

Grāmatvede

Iveta Eglīte

67 094 323

 

 

 

Infrastruktūras apsaimniekošanas departaments

 

Direktors

Ainārs Geiba

67 094 282, mob.26510352

Direktora vietniece

Anita Ozola

67 094 285

Darba aizsardzības vecākā speciāliste

Sanita Andersone

67 094 361

Vecākā eksperte

Dace Klints

67 094 263

Vecākā eksperte

Anna Lāce

67 094 284

Vecākais elektrisko sistēmu inženieris

Jānis Apsītis

67 094 283

Tehniskais strādnieks

Andris Apinis

67 094 283

 

 

Kvalitātes un risku vadības departaments

 

Direktore

Imandra Galandere-Zīle

67 094 203

Direktores vietniece

Ingūna Lazdiņa

67 094 353

Kvalitātes vadības sistēmu speciālists

Zane Pūliņa

67 094 347

 

 

 

Starptautiskās sadarbības departaments

 

Direktore

Ieva Zīlīte

67 094 343

Direktora vietnieks

Edmunds Zvejnieks

67 094 346

Vecākā referente

Daina Taškova

67 094 342

Vecākā referente

Zane Martinsone

67 094 224

 

 

 

Finanšu resursu departaments

 

Direktors

Ģirts Helmanis

67 094 317

Direktora vietniece

Linda Raituma

67 094 345

Direktora vietniece

Inese Sudare

67 094 388

Vecākais eksperts

Andis Priekulis

67 094 207

Vecākā eksperte

Sandra Platniece

67 094 340

Vecākais eksperts

Andis Artmanis

67 094 289

Vecākais eksperts

Krišjānis Rullis

67 094 367

Vecākā eksperte

Edīte Tīse

67 094 325

Vecākais eksperts

Artūrs Kaņepājs

67 094 355

 

 

 

Finansēšanas departaments

 

Direktore

Antra Bērziņa

67 094 208

Direktores vietnieks

Armīns Gasjūns

67 094 231

Direktores vietniece

Līga Mazprecniece

67 094 232

Vecākā eksperte

Indra Bobrovska

67 094 229

Vecākā eksperte

Ināra Brīvvīra

67 094 394

Vecākā eksperte

Ēvija Karnīte

67 094 233

 

 

Finanšu risku vadības departaments

 

Direktors

Armands Tapiņš

67 094 235

Direktora vietniece

Zane Jaunslaviete

67 094 237

Direktora vietniece

Nadežda Kuzņecova

67 094 215

Vecākā eksperte

Ināra Auziņa

67 094 238

Vecākais eksperts

Aleksandrs Skraucis

67 094 236

Vecākais eksperts

Jānis Rozenbergs

67 094 287

Vecākais eksperts

Roberts Nedovis

67 094 341

 

 

 

Prognozēšanas un finanšu plānošanas departaments

 

Direktore

Jevgēnija Jalovecka

67 094 241

Direktores vietniece

Marija Sekane

67 094 386

Vecākā eksperte

Sanita Maļina

67 094 243

Vecākā eksperte

Dace Vecvērdiņa

67 094 240

Vecākā eksperte

Dace Rutka

67 094 242

 

 

Budžeta izpildes un uzraudzības departaments

 

Direktore

Anita Popova

67 094 246

Direktores vietniece

Dace Krasovska

67 094 339

Vecākais eksperts

Dainis Šaripo

67 094 328

Vecākā eksperte

Sarmīte Strode

67 094 209

Vecākā eksperte

Dana Strādere

67 094 244

Vecākā eksperte

Ilze Dukāte

67 094 258

Vecākā eksperte

Guna Bautre 67 094 845

 

 

 

Norēķinu departaments

 

 

Direktore

Aiga Vīksna

67 094 211

Direktores vietniece

Vlada Putne

67 094 381

Direktores vietnieks

Uldis Levans

67 094 276

Klīringa daļa

 

 

Vadītāja

Aija Buša

67 094 314

Vadītājas vietnieks

Andris Uskāns

67 094 307

Vecākā eksperte

Ilze Naudiņa

67 094 293

Vecākā eksperte

Irēna Senkāne

67 094 322

Vecākā eksperte

Inese Vegnere

67 094 304

Finanšu darījumu daļa

 

 

Vadītāja

Inga Zaharenko

67 094 269

Vadītājas vietniece

Anda Turina

67 094 332

Vecākā eksperte

Gunta Jurisone

67 094 275

Kredītu daļa

 

 

Vadītājas vietniece

Jolanta Gončare

67 094 272

Vecākā eksperte

Inese France

67 094 266

Vecākā eksperte

Līga Ozola

67 094 392

Vecākā eksperte

Maija Veilande

67 094 382

Vecākā eksperte

Kristīne Kaptjuga

67 094 273

Vecākā eksperte

Dace Ancāne

67 094 270

Vecākā eksperte

Rimma Tamma

67 094 333

Vecākā eksperte

Beata Briede

67 094 312

Eiropas Savienības maksājumu daļa

 

Vadītājas vietniece

Baiba Svīķe

67 094 336

Vecākā eksperte

Inga Leimane

67 094 268

Vecākā eksperte

Inese Žuka

67 094 262

Vecākā eksperte

Vija Sapežinska

67 094 358

Vecākā eksperte

Lauma Čepule

67 094 274

Uzskaites un kontroles daļa

 

 

Vadītājs

Sandis Putniņš

67 094 267

Vadītāja vietnieks

Jānis Gradkovskis

67 094 362

Vecākā eksperte

Mudīte Collenkopfa

67 094 305

Vecākā eksperte

Ilona Verita Prūse

67 094 370

Vecākā eksperte

Gita Kļaviņa

67 094 315

Vecākā eksperte

Sandra Zagare-Zagurska

67 094 380

Vecākā eksperte

Zane Pastore

67 094 261

 

 

 

Pārskatu departaments

 

 

Direktore

Ligita Agleniece

67 094 249

Direktores vietniece

Irēna Šuksta

67 094 210

Direktores vietniece

Vineta Parfenkova

67 094 248

Vecākā eksperte

Sandija Krūmiņa-Pēkšena

67 094 384

Vecākā eksperte

Anita Muceniece

67 094 321

Vecākais eksperts

Andris Ciršs

67 094 334

Vecākā eksperte

Daiga Kļaviņa

67 094 247

Vecākā eksperte

Silvija Lansmane

67 094 239

Vecākā eksperte

Baiba Mistre

67 094 398

Vecākā eksperte

Ilze Meldere

67 094 309

Vecākā eksperte

Iveta Morusa

67 094 338

Vecākā eksperte

Daira Ozoliņa

67 094 399

Vecākā eksperte

Irīna Trence

67 094 250

Vecākā eksperte

Maija Kantāne

67 094 286

Vecākā eksperte

Linda Ozola

67 094 385

Vecākā eksperte

Laila Kelmere

67 094 371

Vecākā eksperte

Lāsma Spūle 67 094 320

 

 

 

Informātikas departaments

 

 

Direktors

Mārtiņš Linde

67 094 308

Informācijas sistēmu administrēšanas daļa

 

Direktora vietnieks - vadītājs

Guntars Miemis

67 094 372

Vadītāja vietnieks

Andrejs Lipskis

67 094 330

Vecākais eksperts

Māris Ervalds

67 094 330

Vecākais eksperts

Jānis Bērziņš

67 094 319

Infrastruktūras uzturēšanas daļa

 

Vadītājs

Andris Rutkis

67 094 256

Vadītāja vietnieks

Arnis Apšenieks

67 094 316

Vecākais eksperts

Raimonds Baltiņš

67 094 219

Informācijas tehnoloģiju attīstības daļa

 

Vadītāja

Antra Lange

67 094 373

Vadītājas vietnieks

Imants Spilbergs

67 094 352

Vecākais eksperts

Jānis Voits

67 094 205

Vecākā eksperte

Tatjana Kujalova

67 094 298

Vecākā eksperte

Linda Misēviča

67 094 218

Vecākais eksperts

Artūrs Daņiļevičs

67 094 292

Vecākais eksperts

Žanis Lulle

67 094 313

 

 

 

Klientu apkalpošanas un pakalpojumu attīstības departaments

Direktors

Mārtiņš Prikulis

67 094 291

Pakalpojumu attīstības daļa

 

 

Vadītāja

Zane Rekšāne

67 094 251

Vecākā eksperte

Daiga Caune-Utināne

67 094 397

Vecākā eksperte

Silva Lapsa

67 094 390

Vecākā eksperte

Indra Lapiņa

67 094 201

Klientu apkalpošanas daļa

 

 

Vadītāja

Antra Vilcāne

67 094 217

Vadītājas vietniece

Sandra Kalniņa

Vecākā eksperte

Anita Brimere

67 094 368; 67 094 299

 

 

 

 

 

 

Vecākā eksperte

Ieva Cunska

Vecākā eksperte

Irita Griga

Vecākā eksperte

Diāna Jurēviča

Vecākā eksperte

Anita Klimane

Vecākā eksperte

Dace Liepiņa

Vecākā eksperte

Ruta Ļebedeva

Vecākā eksperte

Līga Poduma

Vecākā eksperte

Sandra Raita

Vecākais eksperts

Kaspars Riks

Vecākā eksperte

Una Sīle

Vecākā eksperte

Gunta Strazdiņa

Vecākā eksperte

Dace Šmite

Vecākā eksperte

Lolita Vanaga

Vecākā eksperte

Santa Zvaigzne

Vecākā eksperte

Agija Svilāne

Eksperte

Aiva Capa

67 094 296

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094222
Fakss 67094220
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094368; 67094299
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2014