3.sējums "Budžeta izpilde"
Publicēts: 30.06.2010   |   Atjaunots: 08.10.2010

31.

Valsts konsolidētā budžeta izpilde 2009.gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus, kā arī no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu budžetu izpildi)

32.

Valsts konsolidētā budžeta izpilde 2009.gadā

Skaidrojums par valsts konsolidētā budžeta izpildi

33.

Valsts budžeta ieņēmumi 2009.gadā

34.

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 2009.gadā

34.1.

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakšprogrammām 2009.gadā

34.2.

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2009.gadā

34.3.

Valsts pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2009.gadā

35.

Informācija par līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojumu 2009.gadā

36.

Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2009.gadā

36.1.

Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakšprogrammām 2009.gadā

36.2.

Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2009.gadā

36.3.

Valsts speciālā budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2009.gadā

37.

Valsts budžeta iestāžu un no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi 2009.gadā

37.1.

Valsts budžeta iestāžu un no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi pa ministrijām un centrālajām valsts iestādēm 2009.gadā

37.2.

Valsts budžeta iestāžu un no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2009.gadā

37.3.

Valsts budžeta iestāžu un no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu ziedojumu un dāvinājumu izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2009.gadā

38.

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu pamatdarbības ieņēmumi un izdevumi 2009.gadā

38.1.

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu pamatdarbības ieņēmumi un izdevumi pa ministrijām 2009.gadā

38.2.

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu pamatdarbības ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2009.gadā

38.3.

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu pamatdarbības izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2009.gadā

39.

Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms

40.

Ar Ministru kabineta rīkojumiem ministrijām un valsts centrālajām iestādēm piešķirtie, ieskaitītie un 2009.gadā izlietotie privatizācijas līdzekļi

41.

Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde 2009.gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)

Skaidrojums par pašvaldību budžeta izpildi

42.

Kopsavilkums par pašvaldību pamatbudžeta izpildi 2009.gadā

43.

Kopsavilkums par pašvaldību speciālā budžeta izpildi 2009.gadā

44.

Kopsavilkums par pašvaldību ziedojumu un dāvinājumu izpildi 2009.gadā

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017