ePlāni
Publicēts: 30.12.2008   |   Atjaunots: 08.02.2017

Lai iesniegtu finansēšanas plānu projektus Valsts kasē, ministrijas un to padotības iestādes izmanto finansēšanas plānu apstrādes informācijas sistēmu (turpmāk – ePlāni).

Lai klients varētu uzsākt lietot ePlāni, tam jāiepazīstas ar Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumiem Nr.386 “Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu” un jāiesniedz pieteikums par Finansēšanas plānu apstrādes informācijas sistēmas lietošanu, par katru klienta pilnvaroto pārstāvi.

Pieteikumi jāaizpilda datorrakstā un jāiesniedz Valsts kasei – papīra formā, apliecināti ar parakstu, jānosūta vai jāiesniedz Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050, vai elektroniska dokumenta veidā jānosūta uz e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv.

Lai autentificētos ePlānos Valsts kases elektronisko pakalpojumu portālā https://epakalpojumi.kase.gov.lv, lietotājam nepieciešams Valsts kases piešķirtais lietotājvārds, parole un kodu karte/kodu ģenerators vai uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja izsniegts elektroniskās identifikācijas līdzeklis (VAS „Latvijas radio un televīzijas centra” izsniegta elektroniskā paraksta viedkarte (eMe) vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegta personas apliecība (eID) (turpmāk - eParaksts).

Lai visiem ePlānu lietotājiem tiktu nodrošināti nepieciešamie elektroniskās identifikācijas līdzekļi, lūdzam ievērot šādu Pieteikuma par Finansēšanas plānu apstrādes informācijas sistēmas lietošanu aizpildīšanas kārtību (skat. attēlu):

  • ja lietotājam nav Valsts kases izsniegts elektroniskās identifikācijas līdzeklis – kodu karte/kodu ģenerators – jāaizpilda sadaļa „Pilnvaroju saņemt finansēšanas plānu apstrādes informācijas sistēmas elektroniskās identifikācijas līdzekļus”, norādīt pilnvarotās personas informāciju un elektroniskās identifikācijas līdzekļu saņemšanas veidu;
  • visiem lietotājiem – sadaļā „Informācija par finansēšanas plānu apstrādes informācijas sistēmas lietotāju” norāde par to, vai lietotājs autentifikācijai lietos eParakstu.

Pieteikuma par finansēšanas plānu apstrādes informācijas sistēmas lietošanu aizpildīšanai nepieciešamā informācija - Valsts budžeta iestāžu saraksts.

Valsts kase nodrošina ePlānu pieejamību un atbalsta dienesta servisa sniegšanu darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst.17:00.

Konsultācijas sistēmas lietošanas neskaidrību gadījumā var saņemt, sūtot jautājumus uz e-pastu: ekase@kase.gov.lv vai sazinoties ar Klientu apkalpošanas centra darbiniekiem pa tālr.: 67094368, izvēloties sarunas tematu – konsultācijas par eKase, ePlāni vai ePārskati lietošanu taustiņš 2

Pirms darba uzsākšanas ePlāni tīmekļa pārlūkprogrammā, lūdzam iepazīties ar ePlāni Lietotāja ceļvedi.

Lietotāju ceļvedis ePlāni

Par jautājumiem, kas saistīti ar finansēšanas plānu projektu sagatavošanu un apstiprināšanu ePlānos, lūdzam sazināties ar atbildīgo Budžeta izpildes un uzraudzības departamenta darbinieku.

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017