Fiskālā disciplīna un uzraudzība
Publicēts: 09.01.2009   |   Atjaunots: 08.02.2017

                                                    2010. gada pārskati elektroniskā formā ir pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā

2017. gada 6. februārī  Valsts kase ir saņēmusi Latvijas Nacionālā arhīva (turpmāk – LNA) parakstītu aktu par ePārskatu elektronisko dokumentu nodošanu valsts glabāšanā.

Tagad valsts un pašvaldību budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansēto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu, ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību 2010. gada pārskati elektroniskā formā ir pieejami visiem interesentiem Latvijas Nacionālajā arhīvā (Fonda nosaukums – Valsts kase, apakšfonda numurs 2414.3).

Valsts kase turpina darbu pie nākamo periodu datu nodošanas LNA.

 

Ministru kabineta 29.decembra rīkojums Nr. 882 "Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem” un Ministru kabineta 2009.gada 8.decembra sēdes protokols Nr.87 95.§ „Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem”

Pārskats par privatizācijas ieņēmumiem, atbilstoši MK rīkojuma Nr. 882 9.punktā noteiktajam.

Ministrijām, centrālām valsts iestādēm un pašvaldībām "Pārskats par kavētu maksājumu nerezidentiem esamību" jāiesniedz (ja 7 dienu laikā pēc maksāšanas termiņa nav apmaksāts rēķins) parakstīts ar elektronisko parakstu un jānosūta uz e-pastu: nerezidentiSVF@kase.gov.lv.

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017