Saites uz citu valsts iestāžu mājas lapām
Publicēts: 16.11.2007   |   Atjaunots: 26.11.2012

LR Finanšu ministrija
http://www.fm.gov.lv/

Valsts ieņēmumu dienests
http://www.vid.gov.lv/

Valsts Prezidenta kanceleja
http://www.president.lv/

Latvijas Republikas Saeima
http://www.saeima.lv/

Latvijas Republikas Ministru kabinets
http://www.mk.gov.lv/

Latvijas Banka
http://www.bank.lv/

Centrālā statistikas pārvalde
http://www.csb.lv/

Finanšu un kapitāla tirgus komisija
http://www.fktk.lv/

Latvijas valsts saišu portāls
http://www.latvija.lv/

Finanšu un kapitāla tirgus komisija
http://www.fktk.lv/

AS "Parex banka" pārņemšanas apskats
http://www.fktk.lv/lv/publikacijas/informacija_par_as_parex_banka/apsk ats/as_parex_banka_parnemsananas_apskat/

 

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094222
Fakss 67094220
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094368; 67094299
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2015